Rekrutacja

logo_projektu

„W terminie od 21.09.2021 do 04.10.2021 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja dla uczniów do projektu „W lepszy start”. 

Regulamin rekrutacji oraz informacja o rekrutacji znajdują się pod podanymi linkami:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów

 

„W terminie od 25 stycznia do 7 lutego 2021 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja dla uczniów do projektu „W lepszy start”. 

Regulamin rekrutacji oraz informacja o rekrutacji znajdują się pod podanymi linkami:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Informacja o rekrutacji

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

3. Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące wypełniania dokumentów rekrutacyjnych:

– uczniowie uzupełniają formularz (załącznik nr 1) oraz Załączniki nr 4-6.

– jeśli uczeń jest niepełnoletni to na każdym załączniku podpisuje się rodzic i uczeń. Rodzic wypełnia i podpisuje też w takim przypadku Załącznik nr 7.

Załącznik nr 2 – karta wychowawcy – wypełnia i podpisuje wychowawca ucznia, który złożył formularz rekrutacyjny

Dokumenty rekrutacyjne(pakiety) można również odbierać w szkole w okienku portierni.

„W terminie od 8 luty  do 12 lutego 2021 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja dla nauczycieli do projektu „W lepszy start”. 

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin dla nauczycieli

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Karta oceny formularza

4. Deklaracja uczestnictwa

5. Oświadczenie uczestnika projektu

6. Oświadczenie o równości

Harmonogramu szkoleń 2021 dla uczniów:

1. Harmonogram szkoleń uczniów do pobrania aktualizacja 26.05.2021