↑ Powrót do Historia

Kalendarium

1947.09.01    Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarsko – Pończoszniczego powołało szkołę przemysłową AZPP dla młodych robotników bez ukończonej szkoły powszechnej.

1947.11.01   Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego otworzyło Publiczną Średnią Szkołę Zawodową  z kierunkami: administracyjno –  handlowym i mechanicznym.

1957.09.01    Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową w Aleksandrowie.

1958.09.01    Powstała Szkoła Mistrzów przy Aleksandrowskich Zakładach Przemysłu Pończoszniczego.

1960.06.30    Ministerstwo Przemysłu Lekkiego powołało Zasadniczą Szkołę Dziewiarską dla Pracujących przy AZPP.

1961.09.01    Otwarto Technikum Zawodowego dla Pracujących jako filię Technikum Zawodowego w Zgierzu. Szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Łęczyckiej 1.

1968.06.18    Usamodzielniła się filia Technikum Zgierskiego. Ministerstwo   Przemysłu Lekkiego otworzyło Technikum Dziewiarskie dla Pracujących ZPP „Sandra”.

1969.11.20    Przy Technikum Dziewiarskim powstał Wydział Ekonomiczny oraz filia technikum w Konstantynowie i Poddębicach.

1970.09.01    Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało przy Zasadniczej Szkole Dziewiarskiej ZPP „Sandra” szkołę dokształcającą w zawodzie sprzedawca jako filię  Zasadniczej Szkoły Dokształcającej w Zgierzu.

1974.08.31    Kuratorium Oświaty i Wychowania otworzyło Średnie Studium Zawodowe.

1975.06.30     Zakończyła działalność Zasadnicza Szkoła Dokształcająca.

1977.06.01    Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi wydało decyzję powołującą Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, w skład którego weszły:

  • Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa ZPP „Sandra”
  • Technikum Dziewiarskie dla Pracujących  ZPP „Sandra”
  • Średnie Studium Zawodowe.

1978.06.10   Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi włączono do Zespołu Szkół Zawodowych Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

1986.09.01   Rozpoczęto remont kapitalny budynku szkolnego. Zajęcia przeniesiono do pomieszczeń zastępczych.

1988.09.30    Po zakończeniu remontu szkoła powróciła do odnowionego budynku.

1989.04.15   Nadano szkole imię Stanisława Staszica i sztandar.

1990.07.12   Szkoła przestała być szkołą przyzakładową. Przeszła w całości pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania jako Zespół Szkół Zawodowych.

1990.09.01   Otwarto pięcioletnie Technikum Mechaniczne dla młodzieży o specjalności budowa maszyn.

1991.08.31   Przestały funkcjonować Średnie Studium Zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

1991.09.01   W Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto nowy kierunek kształcenia w zawodzie sprzedawca.

1992.09.01   Otwarto Liceum Zawodowe o specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń.

1994.04.15   Uroczyste obchody piątej rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. Wmurowano pamiątkową tablicę na budynku szkolnym.

1995.05.04    Szkoła stała się członkiem Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich.

1995.09.01    W Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono nową specjalność krawiec – szwacz. W szkole wieczorowej na podbudowie szkoły zasadniczej  utworzono Liceum Handlowe dla Dorosłych.

1996.09.01    W Liceum Zawodowym wprowadzono program innowacyjny o nowej specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń pończoszniczych.

1996.10.19    Oddano do użytku nową kotłownię gazową.

1998.01.01   Warsztaty szkolne jako samofinansujące się gospodarstwo pomocnicze zostały przekształcone w pracownie praktycznej nauki zawodu.

1998.03.26    Zakończono inwestycję związaną z budową łącznika nad kotłownią. Oddano nową bibliotekę z czytelnią.

1998.04.17   Uroczyste obchody pięćdziesięciolecia szkolnictwa zawodowego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.

1999.01.01    W wyniku reformy administracyjnej państwa organem prowadzącym został Powiat Zgierski.

2000.09.01    W strukturę szkoły zostało włączone Technikum Zawodowe dla Dorosłych z filią w Rąbieniu .

2001.05.10    Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego.

2001.09.01    W strukturę szkoły została włączona Zasadnicza Szkoła Zawodowa z filią w Rąbieniu.

2002.09.01    W ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego otwarto nowy typ szkoły – Liceum Profilowane.

2003.06.30   Filia szkoły w Rąbieniu została przeniesiona do pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Łęczyckiej 1.

2003.11.27    Szkoła otrzymała nowoczesną pracownię multimedialną w ramach programu „Internet w każdej szkole‘’.

2003.12.19   Dokonano wymiany wszystkich okien w budynku szkoły .

2004.04.15   Uroczyste obchody piętnastej rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru.

2004.10.01   Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „SZKOŁA Z KLASĄ”.

2004/2005     Adaptowano pomieszczenia w budynku warsztatów do celów dydaktycznych. Pozyskano cztery sale lekcyjne oraz nową szatnię. Szkoła otrzymała drugą nowoczesną pracownię multimedialną.

2007.10.19   Przygotowano projekt budowy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi.

2007.12.17   Otwarto centrum multimedialne w bibliotece szkolnej. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.  Wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny pod pod budowę sali gimnastycznej. Rozpoczęto budowę.

2008.11.13   Firma Procter&Gamble objęła patronatem klasy technikum w zawodzie technik mechanik.

2009.11.03   Szkoła otrzymała CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

2009.09.01   Otwarto nowy kierunek kształcenia w Technikum, w zawodzie technik obsługi turystycznej.

2009.11.06   Powołano w Szkolny Klub Wolontariusza „Pomocna dłoń”.

2009.06.09   Szkoła otrzymała CERTYFIKAT "ORGANIZACJA I PRWADZENIE PARTNERSTWA LOKALNEGO ORAZ ZA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ  W ROKU SZKOLNYM 2008/2009”   

2009.12.15   Otwarto nową salę gimnastyczną.

2010.01.20   Zapoczątkowano na terenie szkoły zbiórkę krwi w ramach akcji „Oddając krew, ratujesz życie”.

2010.09.08   Rozpoczęto współpracę z koncernem międzynarodowym ABB.

2011.03.07   Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji w technikum i zasadniczej szkole zawodowej – uzyskanie wysokiej oceny pracy szkoły – poziom B.

2011.12.10   Otrzymano od firmy ABB sprzęt mechaniczny, komputery oraz tablicę interaktywną do nowej pracowni mechanicznej.

2012.04.19   Powstaje Szkolne Koło Wolontariuszy „Pomocna dłoń”.

2012.12.20   Szkoła otrzymała 17 komputerów w ramach projektu unijnego – powstała trzecia pracownia komputerowa.

2012.08.01   Realizacja projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”. Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2013.04.12   Organizacja kursu operatorów wózków widłowych wspólnie z firmą ABB dla 20 pełnoletnich uczniów szkoły.

2013.09.01   Utworzono nowy typ szkoły Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2013.09.25   Realizacja projektu językowego p.n. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkól zawodowych powiatu zgierskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja.

2014.02.20   Utworzono nową pracownię handlową.

2014.10.02   Realizacja projektu unijnego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

2015.05.10    Michał Krzywicki zostaje uznany najlepszym wolontariuszem w Polsce i uzyskuje tytuł Magistra Aktywności Młodych. Organizacja pierwszych egzaminów zewnętrznych w kwalifikacjach zawodowych.

2015.09.01   Otwarto nowy kierunek kształcenia w Technikum, w zawodzie technik organizacji reklamy.

2016.02.17   Podpisano umowę o współpracy partnerskiej z firmą ERICPOL ERICCSON. Podpisano umowę o objęcie szkoły patronatem przez firmę ABB Sp. z o. o.

2016.10.14   Cezary Wrzesiński zostaje uznany najlepszym wolontariuszem w Polsce i uzyskuje tytuł Magistra Aktywności Młodych, Pani Agata Tyburska zdobywa tytuł doktora Aktywności Młodych a   szkolna grupa wolontariuszy „Pomocna dłoń” zostaje uznana najlepszą grupą w Polsce.

2016.12.13   Rozpoczęto realizację projektu unijnego ERASMUS+ POWER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Rozpoczęto realizację projektu unijnego „Pewny start – szkolenia i staże”.

2017.06.07   Szkoła otrzymuje Certyfikat : „Dobrze zaprojektowana Szkoła 2017”

2017.08.12   Historyczny wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe do Londynu.

2018.05.21   Zakwalifikowanie się szkoły do projektu ERASMUS+ – 70 miejsce na  2000 wniosków z całej Polski.

2018.09.01   Otwarto nowy kierunku kształcenia w Technikum, w zawodzie technik logistyk.

2018.10.28   Realizacja projektu stypendialnego Zawodowcy w Łódzkiem prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przyznanie 27 uczniom stypendiów dla najlepszych zawodowców w województwie.

2018.10 30   Otwarto nową pracownię komputerową o wartości 25.000 zł. na potrzeby kształcenia w zawodzie technik reklamy.

2019.01.05   Utworzono Akademię CISSCO – możliwość uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu umiejętności w branży informatycznej.

2019.04.08   Ogólnopolski protest pracowników oświaty – o charakterze Strajku generalnego.

2019.09.01   Otwarto nowe kierunki kształcenia w zawodach technik technik programista, reklamy i organizacji turystyki.

2019.10.13   Uczniowie zostali Mistrzami Powiatu Zgierskiego w Badmintonie w kategorii chłopców i dziewcząt.

2019.11.12   Albert Hoba został finalistą I Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi LANGTECH 2019

2020.03.06   Z powodu pandemii COVID-19 szkoła przeszła na nauczanie zdalne do końca roku szkolnego 2020/2021.

2020.03.15  Jagoda Wielińska zostaje finalistką Olimpiady Wiedzy o Turystyce

2020.04.09  Uczniowie klas branży logistycznej zostali finalistami II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

2020.11.05  Rozpoczęto realizację programu unijnego „W lepszy start” skierowanego do uczniów branży informatycznej o wartości 1 715 320,28 PLN.

2020.11.23   Rozpoczęto realizację programu unijnego „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” skierowanego do uczniów branży mechanicznej, logistycznej, reklamy i turystycznej.

2020.11.25   Rozpoczęto realizację programu unijnego ERASMUS+ „Praktyki zawodowe w Irlandii i Portugalii” wartego ok. 600,000 PLN.

2021.01.11   Otwarto nową pracownię precyzyjnego lutowania dla informatyków. To jedna z najnowocześniejszych pracowni w województwie łódzkim o wartości 300.000 PLN.