↑ Powrót do Zawody

Technik logistyk

 

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK (NOWOŚĆ)

kwalifikacja 1 – AU. 22 – Obsługa magazynów

kwalifikacja 2 – AU. 32 – Organizacja transportu

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • realizacji procesów magazynowych,

  • planowania i organizacji procesów spedycyjnych,

  • dokumentowania realizacji procesów transportowo spedycyjnych,

  • stosowania przepisów prawa dotyczących przepisów celnych,

  • sporządzania dokumentów dotyczących przepływu w procesie produkcji języku polskim
    i w językach obcych,

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. . Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem, spedycją, przepływem towarów przy wykorzystywaniu najnowszych, użytkowych programów komputerowych tej branży. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci kierunku logistycznego to osoby zatrudniane w największych centrach logistycznych Polski znajdujących się w Łodzi i okolicach.