↑ Powrót do Projekty

W lepszy start – informacje

logo_projektu

Projekt „W LEPSZY START

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022
Budżet projektu: 1 715 320,28 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 543 788,25 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Technikum w ZSZ
w Aleksandrowie Łódzkim  poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe, językowe, doradztwa, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.                               

 

W ramach projektu przewiduje się:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 1. Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz
  z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE – dla 100 osób
 2. Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE- dla 100 osób,
 3. Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD) – dla 100 osób,
 4. Podstawowa administracja systemem LINUX – dla 100 osób,
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe- dla 100 osób.
 • Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego zawodowego – dla 48 osób,
 • Doposażenie pracowni hybrydowej zawodowej TI w sprzęt elektroniczny (o wartości 222.633,57 zł) oraz komputery dla uczniów (o wartości 48.000,00 zł) i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
 • Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.                                            

 

Harmonogram staży – 2021

  Harmonogram szkoleń 2021 październik 2021 Harmonogram stazy 2021

Pokaż strony »

Rekrutacja

„W terminie od 21.09.2021 do 04.10.2021 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja dla uczniów do projektu „W lepszy start”.  Regulamin rekrutacji oraz informacja o rekrutacji znajdują się pod podanymi linkami: 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów   „W terminie od 25 stycznia do 7 lutego 2021 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja dla uczniów do projektu „W lepszy start”.  Regulamin rekrutacji oraz …

Pokaż strony »

Harmonogramy szkoleń

Harmonogram szkoleń 2021 listopad-grudzień- plik do pobrania Harmonogram szkoleń 2022 styczeń-luty – plik do pobrania Harmonogram szkoleń 2022 marzec-maj – plik do pobrania Harmonogram praktyk 2022 czerwiec-lipiec – plik do pobrania

Pokaż strony »