BIP

Nazwa: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

Szkoły: Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 1 Tel.: 427121156

FAX: 427121240 e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl

Dyrektor szkoły: Jarosław Kozanecki

Statut szkołyStatut (tekst ujednolicony 09-11-2022)

Uchwała COVID: Zmiany statutowe w związku z COVID

 

Rok

Struktura

własnościowa

Budżet Bilans
2018     bilans
2019 struktura_wlasnosciowa budżet bilans
2020 struktura-wlasnosciowa budżet bilans
2021 struktura-wlasnosciowa budżet

bilans

bilans korekta

2022 struktura własnościowa budżet bilans
2023 struktura własnościowa budżet

bilans

Informacja dodatkowa

 Wyłączenia

2024 struktura własnościowa budżet

 

 

Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
nr konta 77 87800007 0000 3913 1000 0001
 

Ogłoszenia, oferty, praca

Admistrator IT Szczegóły oferty: zapytanie_ofertowe_administrator_it

Pokaż strony »