BIP

Nazwa: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

Szkoły: Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 1 Tel.: 427121156

FAX: 427121240 e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl

Dyrektor szkoły: Jarosław Kozanecki

Statut szkołyStatut (tekst ujednolicony 09-11-2022)

Uchwała COVID: Zmiany statutowe w związku z COVID

 

Rok

Struktura

własnościowa

Budżet Bilans
2018     bilans
2019 struktura_wlasnosciowa budżet bilans
2020 struktura-wlasnosciowa budżet bilans
2021 struktura-wlasnosciowa budżet

bilans

bilans korekta

2022 struktura własnościowa budżet bilans
2023 struktura własnościowa budżet  

 

Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
nr konta 77 87800007 0000 3913 1000 0001
 

Ogłoszenia, oferty, praca

Admistrator IT Szczegóły oferty: zapytanie_ofertowe_administrator_it

Pokaż strony »