↑ Powrót do Zawody

Technik spedytor

ZAWÓD: TECHNIK SPEDYTOR

Kwalifikacja – SPL.05 –organizacja transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • planowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych,
  • organizowania procesów transportowych i spedycyjnych,
  • organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego,
  • sporządzania korespondencji i prowadzenia negocjacji,
  • kalkulowania cen i dokumentowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni spedycyjno – logistycznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających planowanie. Egzamin w kwalifikacji odbywa się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Płatne staże zawodowe w ramach projektów unijnych. Realizacja przedmiotów zawodowych kończy się w I semestrze klasy V.  Nauka kończy się egzaminem maturalnym.