↑ Powrót do Dla ucznia

Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 sesja zimowa   Technikum – technik mechanik – kwalifikacja M – 44 – etap pisemny (trwa 60 min.) termin 11 stycznia 2018 r. godz. 12.00 sala 3B – 5 osób – etap praktyczny (trwa 120 min.) sala 22 termin 19 stycznia 2018 r. godz. …

Pokaż strony »

Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018   Klasa III TI Klasa III THR 16 października – 10 listopada 2017 r. 04 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. Pismo ucznia o praktykę zawodową – klasa TR Pismo ucznia o praktykę zawodową – klasa TOT Pismo ucznia o praktykę zawodową – klasa TM Pismo ucznia o praktykę …

Pokaż strony »

Egzamin zawodowy

 Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu …

Pokaż strony »