↑ Powrót do Dla ucznia

Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 sesja letnia     Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14 – etap pisemny (trwa 60 min.) termin 19 czerwca 2018 r. godz. 14.00 sala SG – 25 osób – etap praktyczny (trwa 150 min.) sala 22 termin 27 czerwca 2018 r. – …

Pokaż strony »

Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018   Klasa III TI Klasa III THR 16 października – 10 listopada 2017 r. 04 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. Pismo ucznia o praktykę zawodową – klasa TR Pismo ucznia o praktykę zawodową – klasa TOT Pismo ucznia o praktykę zawodową – klasa TM Pismo ucznia o praktykę …

Pokaż strony »

Egzamin zawodowy

 Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu …

Pokaż strony »