↑ Powrót do Dla ucznia

Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja letnia – VI  2022 r.     Technikum – technik informatyk – kwalifikacja EE.09 – etap pisemny (trwa 60 min. + 30 min.)    termin 21 czerwca 2022 r. godz. 14.00 sala 18 – 14 osób     termin 21 czerwca 2022 r. godz. 14.00 sala 19 – …

Pokaż strony »

Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023  Klasa 4 TL5               – 3 października – 30 października 2022 r. Klasa 4 TPM5            – 3 października – 30 października 2022 r. Klasa 4 TI5                – 31 października – 29 listopada  2022 r. Klasa 4TRT5             –  31 października – 29 listopada  2022 r. Klasa 4 TRE4 …

Pokaż strony »

Egzamin zawodowy

 Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu …

Pokaż strony »