Projekty

W szkole realizowane są aktualnie trzy projekty: 

„Żyj w zgodzie z naturą”

PEWNY START NA RYNKU PRACY – SZKOLENIA I STAŻE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W POWIECIE ZGIERSKIM/

Praktyki w Londynie

 

 

 

 

„Żyj w zgodzie  z naturą”

„Żyj w zgodzie  z naturą” – cykl zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim – projekt ekologiczny finansowany przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Łodzi oraz starostwo powiatowe w zgierzu W czerwcu 2017 r. nasza szkoła zakończyła realizację w/w projektu. Założeniem przedsięwzięcia było ukazanie uczniom walorów przyrodniczych województwa …

Pokaż strony »

logo_projektu

W lepszy start – informacje

Projekt „W LEPSZY START” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe   Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022 Budżet projektu: 1 715 320,28 PLN Dofinansowanie z EFS: 1 543 788,25 PLN Celem głównym …

Pokaż strony »

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odbioru

 

 

 

świadectw dojrzałości

 

 

 

od dnia 09.07.2024 r.

 

 

 

od godziny 11.00

OK