↑ Powrót do Zawody

Technik programista

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON

 

Kwalifikacja 1 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kwalifikacja 2 – INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania i realizacji projektów informatycznych,

  • analizowania, dokumetowania i opisywania problemów informatycznych,

  • projektowania baz danych,

  • projektowania aplikacji stand alone,

  • projektowania oplikacji web,

  • projektowania aplikacji moblinych,

  • projektowania w językach/framework'ach: html, css, javascript, jquery,

  • programowania w językach: c++, c#, php, sql.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDAWALNOŚĆ egzaminów
w kwalifikacjach zawodowych
. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcychericsson
i wykorzystywanie technik komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego. Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną i atrakcyjną pracę.