↑ Powrót do Zawody

Technik organizacji reklamy

 

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

kwalifikacja 1 – AU. 29 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

kwalifikacja 2 – AU. 30 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

  • projektowania i wykonywania środków reklamowych,

  • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej,

  • organizowania i sprzedaży produktów i usług reklamowych,

  • opracowywania ofert handlowych zgodnie z oczekiwaniami klienta,

  • badań związanych ze skutecznością reklamy.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w pracowni multimedialnej, plastyczno – technicznej i handlowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia, spełniające kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się reklamą, w firmach i urzędach prowadzących promocję i reklamę. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Bez skutecznej i profesjonalnie przygotowanej reklamy nie ma rozwoju rynku i gospodarki.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odbioru

 

 

 

świadectw dojrzałości

 

 

 

od dnia 09.07.2024 r.

 

 

 

od godziny 11.00

OK