↑ Powrót do Technikum

Technik mechanik

KLASA POD PATRONATEM FIRMY PROCTER & GAMBLE

kwalifikacja 1 – M. 17 –  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

kwalifikacja 2 – M. 44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych wprowadzanych
  do eksploatacji,
 • prowadzenia małych zakładów mechanicznych oraz organizacji pracy,
 • tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i eksploatacyjną
  z wykorzystaniem programu AutoCad,
 • sprawnego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym,
 • zdobycia mobilności zawodowej pozwalającej na dostosowaniu się do zmiennych warunków rynku pracy,
 • efektywnego prowadzenia zakładu mechanicznego.

 

Zwracamy szczególną uwagę na kształcenie w dziedzinie nadzoru nad organizacją produkcji
a w czasie praktyk zawodowych zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki.
Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zapewniamy praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych branży mechanicznej.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny Zaczytany Staszic”

Uczestnicy konkursu mogą „zapolować” na interesującą scenę czytania książki i uwiecznić ją w postaci zdjęcia.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać jedno zdjęcie w formacie 15/21 wraz z odpowiednim opisem (tytuł zdjęcia, data oraz imię i nazwisko fotografa) wraz z nagranym zdjęciem na płycie CD i dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza do 10 grudnia 2017 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszam do udziału w konkursie

 

Agnieszka Wolińska-Matczak