↑ Powrót do Zawody

Technik mechanik

 

ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ABB I PROCTER & GAMBLE

kwalifikacja 1 – MG. 17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

kwalifikacja 2 – MG. 44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

  • instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,

  • prowadzenia małych zakładów mechanicznych oraz organizacji pracy,

  • tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i eksploatacyjną
    z wykorzystaniem programu AutoCad,

  • sprawnego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym,

  • zdobycia mobilności zawodowej pozwalającej na dostosowaniu się do zmiennych warunków rynku pracy,

  • efektywnego prowadzenia zakładu mechanicznego.

 

Zwracamy szczególną uwagę na kształcenie w dziedzinie nadzoru nad organizacją produkcji
a w czasie praktyk zawodowych zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zapewniamy praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych branży mechanicznej.