↑ Powrót do Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2020/2021

sesja zimowa

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 12 stycznia 2021 r. godz. 14.00 sala 3B – 2 osoby

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 14 stycznia 2021 r. – godz. 12:00 sala 22 – 7 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 13

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 12 styczeń 2021 r. godz. 12.00 sala 3B – 1 osoba

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja EE – 08

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 12 styczeń 2021 r. godz. 10.00 sala 3B – 7 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 22 stycznia 2021 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

termin 22 stycznia 2021 r. – godz. 12:30 sala 17 – 5 osób

termin 22 stycznia 2021 r. – godz. 17:00 sala 17 – 5 osób

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja A – 26

– etap praktyczny (trwa 120 min.)  

termin 18 stycznia 2021 r. – godz. 8:00 sala 21 – 1 osoba

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja A – 27

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 12 stycznia 2021 r. godz. 12.00 sala 3B – 5 osób

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 14 stycznia 2021 r. – godz. 9:00 sala 21 –  6 osób

termin 14 stycznia 2021 r. – godz. 15:00 sala 21 –  5 osób

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja AU – 29

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 12 stycznia 2021 r. godz. 14.00 sala 3B – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 18 stycznia 2021 r. – godz. 12:00 sala 21 –  5 osób

 

Technikum – technik mechanik – kwalifikacja MG – 17

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 12 stycznia 2021 r. godz. 10.00 sala 3B – 6 osób

– etap praktyczny (trwa 120 min.)  

termin 21 stycznia 2021 r. – godz. 16:00 sala PZP – 2 osoby

 

Technikum – technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG- 14

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 11 stycznia 2021 r. – godz. 9:00 sala 3B – 1 osoba

 

Uczniowie i absolwenci zgłaszają się na egzamin na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym
i długopisem z czarnym tuszem.

 

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

–  Zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*

 

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

– Zdający powinni posiadać przybory dla kwalifikacji:

TG. 14 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

AU.29 – nie przewidziano żadnych przyborów,

EE.08 – nie przewidziano żadnych przyborów,

MG.17 – nie przewidziano żadnych przyborów.