↑ Powrót do Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2021/2022

sesja zimowa

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja EE.08

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 styczeń 2022 r. godz. 10.00 sala 3C – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 24 stycznia 2022 r. – godz. 8:00 sala 3B – 5 osób

termin 24 stycznia 2022 r. – godz. 12:30 sala 3B – 5 osób

termin 24 stycznia 2022 r. – godz. 17:00 sala 3B – 4 osoby

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja EE.09

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 styczeń 2022 r. godz. 14.00 sala 2C – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 17 stycznia 2022 r. – godz. 12:00 sala 22 – 5 osób

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja A.27

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 stycznia 2022 r. godz. 12.00 sala 2C – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 14 stycznia 2022 r. – godz. 15:00 sala 14 –  2 osoby

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja AU. 29

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 stycznia 2022 r. godz. 14.00 sala 2C – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 120 min.)  

termin 17 stycznia 2022 r. – godz. 12:00 sala 14 –  6 osób

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja AU.30

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 stycznia 2022 r. godz. 12.00 sala 2C – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 14 stycznia 2022 r. – godz. 9:00 sala 14 –  6 osób

 

Technikum – technik mechanik – kwalifikacja MG.17

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 stycznia 2022 r. godz. 10.00 sala 3C – 5 osób

 

Technikum – technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG.14

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 10 stycznia 2022 r. – godz. 9:00 sala 3C – 5 osób

 

Technikum – technik logistyk – kwalifikacja AU.22

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 11 stycznia 2022 r. godz. 10.00 sala 3C – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 120 min.)  

termin 10 stycznia 2022 r. – godz. 9:00 sala 2C –  1 osoba

 

Uczniowie i absolwenci zgłaszają się na egzamin na 30 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym
i długopisem z czarnym tuszem.