Powrót do Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2018/2019

sesja zimowa

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14

etap pisemny (trwa 60 min.)       

termin 10 stycznia 2019 r. godz. 14.00 sala 3B – 2 osoby

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 15 stycznia 2019 r. – godz. 12:00 sala 22 – 2 osoby

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 13

 

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 10 styczeń 2019 r. godz. 12.00 sala 3B – 14 osób

termin 10 styczeń 2019 r. godz. 12.00 sala 2B – 14 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 11 luty 2019 r. – godz. 8:00 sala 17 – 6 osób

termin 11 luty 2019 r. – godz. 12:00 sala 17 – 5 osób

termin 11 luty 2019 r. – godz. 16:00 sala 17 – 5 osób

termin 12 luty 2019 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

termin 12 luty 2019 r. – godz. 12:00 sala 17 – 5 osób

 

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 12

 

etap pisemny (trwa 60 min.)       

termin 10 styczeń 2019 r. godz. 10.00 sala 3B – 2 osoby

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 29 stycznia 2019 r. – godz. 16:00 sala 17 – 2 osoby

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 22

– etap praktyczny (trwa 180 min.)

termin 14 styczeń 2019 r. godz. 9.00 Sala 21 – 2 osoby

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 36

 

– etap praktyczny (trwa 180 min.) termin 17 styczeń 2019 r. godz. 9.00

Sala 21 – 4 osoby

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 35

– etap praktyczny (trwa 180 min.) termin 17 styczeń 2019 r. godz. 9.00

Sala 21 – 1 osoba

 

Technikum – technik organizacji reklamy – kwalifikacja A – 26

 

etap pisemny (trwa 60 min.)       

termin 10 styczeń 2019 r. godz. 14.00 sala 3B – 4 osoby

– etap praktyczny (trwa 120 min.)

termin 18stycznia 2019 r. – godz. 8:00 sala 21 – 6 osób

termin 18stycznia 2019 r. – godz. 12:00 sala 21 – 6 osób

termin 18stycznia 2019 r. – godz. 16:00 sala 21 – 5 osób

 

 

Uczniowie i absolwenci zgłaszają się na egzamin na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym, długopisem z czarnym tuszem oraz innymi przyborami wskazanymi dla danej kwalifikacji i części egzaminu przez dyrektora CKE (szczegóły w późniejszym terminie). Absolwenci przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny przedstawiają potwierdzenie opłaty za egzamin (szczegóły strona OKE w Łodzi).

 

 

 

 

 

 

 

DRZWI OTWARTE

 

27 MARCA

 

13.00 – 17.00

 

ZAPRASZAMY!