↑ Powrót do Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2017/2018

sesja zimowa

 

Technikum – technik mechanik – kwalifikacja M – 44

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 11 stycznia 2018 r. godz. 12.00

sala 3B – 5 osób

– etap praktyczny (trwa 120 min.) sala 22

termin 19 stycznia 2018 r. godz. 8.00 – 6 osób

termin 19 stycznia 2018 r. godz. 12.00 – 5 osób

 

Technikum – technik mechanik – kwalifikacja M – 17

– etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 11 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 1 osoba

sala 3B

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 11 stycznia 2018 r. godz. 14.00 sala 3B – 4 osoby– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 12 stycznia 2018 r. – godz. 8:00 sala 22 – 7 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 13

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 11 styczeń 2018 r. godz. 10.00 sala 22 – 13 osób

termin 11 styczeń 2018 r. godz. 12.00 sala 22 – 12 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 13 luty 2018 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

termin 13 luty 2018 r. – godz. 12:00 sala 17 – 5 osób

termin 13 luty 2018 r. – godz. 16:00 sala 17 – 4 osoby

termin 14 luty 2018 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

termin 14 luty 2018 r. – godz. 12:00 sala 17 – 4 osoby

termin 14 luty 2018 r. – godz. 16:00 sala 17 – 4 osoby

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 12

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 11 styczeń 2018 r. godz. 10.00 sala 3B – 4 osoby

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 12 luty 2018 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

termin 12 luty 2018 r. – godz. 12:00 sala 17 – 3 osoby

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 22

– etap praktyczny (trwa 180 min.)

termin 16 styczeń 2018 r. godz. 9.00 Sala 21 – 3 osoby

 

Technikum – technik obsługi turystycznej – kwalifikacja T – 14

– etap praktyczny (trwa 150 min.) termin 10 styczeń 2018 r. godz. 13.00

Sala 3B – 3 osoby

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 36

 

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 11 styczeń 2018 r. godz. 12.00

sala 3B – 2 osoby

– etap praktyczny (trwa 180 min.) termin 17 styczeń 2018 r. godz. 9.00

Sala 21 – 2 osoby

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 35

– etap praktyczny (trwa 180 min.) termin 18 styczeń 2018 r. godz. 9.00

Sala 21 – 7 osób

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik monter maszyn
i urządzeń – kwalifikacja M – 17

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 11 styczeń 2018 r. godz. 10.00

sala 3B – 5 osób

 

 

Uczniowie zgłaszają się na egzamin na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym.