↑ Powrót do Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2017/2018

sesja letnia

 

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 19 czerwca 2018 r. godz. 14.00 sala SG – 25 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.) sala 22

termin 27 czerwca 2018 r. – godz. 8:00 9 osób

termin 27 czerwca 2018 r. – godz. 12:00 8 osób

termin 27 czerwca 2018 r. – godz. 16:00 8 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 12

etap pisemny (trwa 60 min.) – sala 22

Termin 19 czerwca 2018 r. godz. 8.00 – 13 osób

termin 19 czerwca 2018 r. godz. 10.00 – 13 osób

termin 19 czerwca 2018 r. godz. 10.00 SG – 1 osoba

 

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 28 czerwca 2018 r. – godz. 8:00 sala 17 – 6 osób

termin 28 czerwca 2018 r. – godz. 12:00 sala 17 – 6 osób

termin 28 czerwca 2018 r. – godz. 16:00 sala 17 – 5 osób

termin 29 czerwca 2018 r. – godz. 8:00 sala 17 – 6 osób

termin 29 czerwca 2018 r. – godz. 12:00 sala 17 – 5 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 13

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 19 czerwca 2018 r. godz. 12.00 sala SG – 4 osoby

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 29 czerwca 2018 r. – godz. 16:00 sala 17 – 5 osób

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 22

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 19 czerwca 2018 r. godz. 12.00

sala SG – 10 osób

– etap praktyczny (trwa 180 min.) Sala 21

termin 27 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – 5 osób

termin 27 czerwca 2018 r. godz. 15.00 – 5 osób

 

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 18

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 19 czerwca 2018 r. godz. 10.00

sala SG – 6 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.) sala 4B

termin 29 czerwca 2018 r. godz. 8.00 – 3 osoby

termin 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – 3 osoby

 

Technikum – technik organizacji reklamy –kwalifikacja A – 26

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 19 czerwca 2018 r. godz. 14.00

sala SG – 18 osób

– etap praktyczny (trwa 120 min.) sala 21

termin 25 czerwca 2018 r. godz. 8.00 – 6 osób

termin 25 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – 6 osób

termin 25 czerwca 2018 r. godz. 16.00 – 6 osób

 

Technikum – technik obsługi turystycznej – kwalifikacja T – 14

 

– etap praktyczny (trwa 150 min.) termin 26 czerwca 2018 r. godz. 13.00

Sala 3B – 1 osoba

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 36

etap pisemny (trwa 60 min.) termin 19 czerwca 2018 r. godz. 12.00

sala SG – 12 osób

– etap praktyczny (trwa 180 min.) Sala 21

termin 26 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – 7 osób

termin 26 czerwca 2018 r. godz. 15.00 – 7 osób

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 35

– etap praktyczny (trwa 180 min.) termin 28 czerwca 2018 r. godz. 9.00

Sala 21 – 4 osoby

 

 

Uczniowie zgłaszają się na egzamin na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym, długopisem z czarnym tuszem oraz kalkulatorem prostym.