↑ Powrót do Kształcenie zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2018/2019

sesja letnia

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14

etap pisemny (trwa 60 min. + 30 min.)         

termin 18 czerwca 2019 r. godz. 14.00 sala SG – 25 osób 

 

– etap praktyczny (trwa 150 min.) sala 22

termin  27 czerwca 2019 r. – godz. 8:00  7 osób

 

termin  27 czerwca 2019 r. – godz. 12:00  6 osób

 

termin  27 czerwca 2019 r. – godz. 16:00  6 osób

termin  28 czerwca 2019 r. – godz. 8:00  7 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 13

 

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 18 czerwca 2019 r. godz. 12.00 sala SG – 2 osoby 

 

– etap praktyczny (trwa 150 min. + 30 min.)  

termin 26 czerwca 2019 r. – godz. 12:00 sala 17 – 3 osoby

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 12

 

etap pisemny (trwa 60 min. + 30 min. )

termin 18 czerwca 2019 r. godz. 10.00 sala SG – 37 osób

 

– etap praktyczny (trwa 150 min.)

termin 24 czerwca 2019 r. – godz. 8:00 sala 17 – 6 osób

 

termin 24 czerwca 2019 r. – godz. 12:00 sala 17 – 6 osób

 

termin 24 czerwca 2019 r. – godz. 16:00 sala 17 – 5 osób

 

termin 25 czerwca 2019 r. – godz. 8:00 sala 17 – 6 osób

 

termin 25 czerwca 2019 r. – godz. 12:00 sala 17 – 5 osób

 

termin 25 czerwca 2019 r. – godz. 16:00 sala 17 – 5 osób

 

termin 26 czerwca 2019 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 22 

 

etap pisemny (trwa 60 min.)       

termin 18 czerwca 2019 r.  godz. 12.00 sala SG – 6 osób

 

– etap praktyczny (trwa 180 min.) Sala 21

termin 21 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – 7 osób

 

Technikum – technik organizacji reklamy –kwalifikacja A – 26 

 

etap pisemny (trwa 60 min. + 30 min.)         

termin 18 czerwca 2019 r.  godz. 14.00 sala SG – 24 osoby

 

– etap praktyczny (trwa 120 min.) sala 21

termin 24 czerwca 2019 r. godz. 8.00  – 6 osób

 

termin 24 czerwca 2019 r. godz. 12.00  – 6 osób

 

termin 24 czerwca 2019 r. godz. 16.00  – 6 osób

 

termin 25 czerwca 2019 r. godz. 8.00  – 7 osób

 

Technikum – technik organizacji reklamy –kwalifikacja A – 27

etap pisemny (trwa 60 min. + 30 min.)         

termin 18 czerwca 2019 r.  godz. 12.00 sala SG – 14 osób

 

– etap praktyczny (trwa 180 min.)

termin 26 czerwca 2019 r. godz. 9.00   Sala 21 – 7 osób

 

termin 26 czerwca 2019 r. godz. 15.00   Sala 21 – 7 osób

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 36

 

– etap praktyczny (trwa 180 min.) Sala 21

 

termin 27 czerwca 2019 r. godz. 9.00  – 2 osoby

 

Technikum – technik mechanik –kwalifikacja M – 17 

 

etap pisemny (trwa 60 min.)

termin 18 czerwca 2019 r.  godz. 10.00 sala SG – 8 osób

 

– etap praktyczny (trwa 120 min.) sala PZP

termin 26 czerwca 2019 r. godz. 8.00  – 3 osoby

 

termin 26 czerwca 2019 r. godz. 12.00  – 2 osoby

 

termin 26 czerwca 2019 r. godz. 16.00  – 3 osoby

 

Uczniowie zgłaszają się na egzamin na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym, długopisem z czarnym tuszem oraz kalkulatorem prostym.