↑ Powrót do Technikum

Technik obsługi turystycznej

kwalifikacja 1 – TG. 14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kwalifikacja 2 – TG. 15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie:

  • konstruowania programów imprez turystycznych,
  • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących
    w turystyce,
  • przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,
  •  przygotowania i organizacji imprez turystycznych,
  • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,
  • języków obcych zawodowych  niezbędnych do wykonywania przyszłego

      zawodu.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni turystyczno – geograficznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w biurach turystycznych i innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. Zwiększona ilość godzin nauki języków obcych. Praktyki zawodowe w hotelach, biurach turystycznych, centrach informacji turystycznej odbywają się w klasie I, II i  III. Zagraniczne praktyki.Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zwiedzanie świata, a do tego zarabianie pieniędzy to niezła perspektywa na przyszłość.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny Zaczytany Staszic”

Uczestnicy konkursu mogą „zapolować” na interesującą scenę czytania książki i uwiecznić ją w postaci zdjęcia.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać jedno zdjęcie w formacie 15/21 wraz z odpowiednim opisem (tytuł zdjęcia, data oraz imię i nazwisko fotografa) wraz z nagranym zdjęciem na płycie CD i dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza do 10 grudnia 2017 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszam do udziału w konkursie

 

Agnieszka Wolińska-Matczak