↑ Powrót do Zawody

Technik obsługi turystycznej

 

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

kwalifikacja 1 – TG. 14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kwalifikacja 2 – TG. 15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • konstruowania programów imprez turystycznych,

  • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących
    w turystyce,

  • przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

  • przygotowania i organizacji imprez turystycznych,

  • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,

  • języków obcych zawodowych niezbędnych do wykonywania przyszłego

zawodu.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni turystyczno – geograficznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w biurach turystycznych i innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. Zwiększona ilość godzin nauki języków obcych. Praktyki zawodowe w hotelach, biurach turystycznych, centrach informacji turystycznej odbywają się w klasie, II i III. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zwiedzanie świata, a do tego zarabianie pieniędzy to niezła perspektywa na przyszłość.