↑ Powrót do Historia

Absolwenci

Absolwenci szkoły w latach  1947 – 2016

 

 

 1. Technikum Mechaniczne 5-letnie                                             –  120
 2. Liceum Ekonomiczne 5-letnie                                                   –  310
 3. Liceum Zawodowe 4-letnie

mechanik naprawy maszyn                                                                    – 49

mechanik maszyn i urządzeń pończoszniczych                               –   40

 1. Technikum 4-letnie                       

         – technik ekonomista                                                                        –  201

         – technik informatyk                                                                          –  153

– technik handlowiec                                                                     –  44

– technik mechanik                                                                        –  70

– technik obsługi turystycznej                                                      –  48

 1. Liceum Profilowane 3- letnie

         w profilach:

         – usługowo-gospodarczy                                                                  – 72

         – zarządzanie informacją                                                                   – 59

         – ekonomiczno-administracyjny                                                        – 14

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  w zawodach:

         –   pończosznik                                                                                 – 2.020

–    krawiec-szwacz                                                                           – 43

–    sprzedawca                                                                                  – 212

–    mechanik                                                                                     – 744

–    operator maszyn w przemyśle włókienniczym                      – 30

 • mechanik pojazdów samochodowych                                           – 17
 • mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych                     – 47
 • rolnik                                                                                                     – 210
 • mechanik, monter maszyn i urządzeń                                            –  62
 1. Techniku Zawodowe dla Dorosłych
 • technik dziewiarz                                                                              – 690
 • technik mechanik                                                                              – 220
 • technik włókiennik                                                                            – 50
 • technik ekonomista                                                                           – 291
 • technik mechanik
  specjalność – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych – 65
 1. Liceum Handlowe dla Dorosłych

         –    technik handlowiec                                                                        – 104

 1. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

         –    technik mechanik                                                                          – 26

 1. Szkoła Policealna dla Dorosłych
 • technik informatyk                                                                             – 20
 • technik ekonomista                                                                          – 11
 1. Średnie Studium Zawodowe
 • włókiennik                                                                                         – 212
 • ekonomista                                                                                        – 119
 • mechanik                                                                                           – 126
 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 15

       

 

Ogólna liczba absolwentów                                              – 6.406

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odbioru

 

 

 

świadectw dojrzałości

 

 

 

od dnia 09.07.2024 r.

 

 

 

od godziny 11.00

OK