Informacje

logo_projektu

„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”. 

Projekt adresowany jest dla 138 uczniów w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy/technik reklamy

i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest:

 • Podniesienie poziomu kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla uczniów, przyczyniające się do zwiększenia ich szans do zatrudnienia na rynku pracy.
 • Doskonalenie zawodowe 10 nauczycieli.
 1. W latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
 1. Staże zawodowe uczniów u pracodawców (miesięczne VII-VIII 2021-2022).
 2. Szkolenia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie:
 1. Technik mechanik:
 • Kurs operatora CNC.
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 1. Technik logistyk
 • Logistyk spedytor.
 • Język branżowy – logistyk spedytor.
 • Operator wózków widłowych.
 1. Technik organizacji reklamy/ technik reklamy
 • Projektowanie grafiki komputerowej.
 • Szkolenie z coachingu.
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing).
 1. Szkolenia/studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego:
 1. TIK w pracy dydaktycznej.
 2. Inżynieria programowania komputerowego CAD 2D i 3D.
 3. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych.
 4. Studia podyplomowe – Reklama i marketing.

 

 1. Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne:
 1. Pracownia mechaniczna:
 • Tokarka uniwersalna.
 • Frezarka uniwersalna.
 • Oprogramowanie CAD.
 1. Pracownia logistyczna:
 • Oprogramowanie Logistyczny Pakiet Edukacyjny – MonZa.EDU.
 • Tablica do planowania.
 • Zestaw makiet towarów, opakowań, sprzętu, i urządzeń do składowania.
 • Modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego.
 1. Pracownia reklamy:
 • Adobe Photoshop&Premiere Elements.
 • PINNACLE Studio .
 • Aparat cyfrowy.
 • Kamera cyfrowa.
 • Laptopy.

Uczniowie korzystający z oferty tego projektu mają szanse na pozyskanie następujących efektów:

 • Zwiększenie kompetencji i nabycie kwalifikacji w danym zawodzie,
 • Dodatkowe umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatami,
 • Ugruntowanie umiejętności praktycznych w danej branży
 • Większe możliwości na rynku pracy i szans na zatrudnienie – płatne staże zawodowe.