↑ Powrót do Praktyki w Londynie

Rekrutacja 2018 – 2020

erasmusplus

Drodzy Uczniowie,

wyniki rekrutacji do projektu „Praktyki w Londynie” umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w szkole.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w procesie rekrutacji, a zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy.

 

erasmusplus

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kandydatów do projektu PRAKTYKI W LONDYNIE informujemy, że 9 października (wtorek) o godz. 14.45 odbędzie się test z języka angielskiego.

Numery sal lekcyjnych wraz z nazwiskami kandydatów podane zostaną na tablicy ogłoszeń. PRACA NIESAMODZIELNA DYSKWALIFIKUJE KANDYDATA. OBECNOŚĆ OBWIĄZKOWA

 

LIST MOTYWACYJNY W JĘZYKU POLSKIM

Kandydaci zobowiązani są napisać list motywacyjny i dostarczyć go do SEKRETARIATU SZKOŁY w nieprzekraczalnym terminie do 11 października (czwartek).

 

Adresatem listu jest Komisja Rekrutacyjna do projektu „Praktyki w Londynie”. List nie może być dłuższy niż 1 strona formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12). List musi zostać odręcznie podpisany. PRACA NIESAMODZIELNA DYSKWALIFIKUJE KANDYDATA.

 

Informacje, które musi zawierać list w przypadku kandydatów/kandydatek ubiegających się o udział w projekcie po raz pierwszy:

– przedstawienie swojej osoby (profil klasy, zainteresowania, osiągnięcia),

– powody, dla których chcesz wziąć udział w projekcie,

– jakie umiejętności zdobędziesz/rozwiniesz dzięki udziałowi w projekcie,

– dlaczego uważasz, że właśnie Ciebie powinniśmy wybrać do projektu.

 

Informacje, które musi zawierać list, w przypadku kandydatów/kandydatek ponownie ubiegających się o udział w projekcie:

– przedstawienie swojej osoby (profil klasy, zainteresowania, osiągnięcia),

– nazwa firmy firmie odbyłeś/łaś praktyki w Londynie i zakres Twoich obowiązków,

– czego nauczyłeś/łaś się i jakie umiejętności rozwinąłeś/łaś dzięki udziałowi w poprzednim projekcie,

– dlaczego uważasz, że powinniśmy po raz kolejny wybrać Ciebie do projektu.

 

erasmusplus

PROJEKT

PRAKTYKI W LONDYNIE

ZEBRANIE INFORMACYJNE

 

Uczniów i rodziców uczniów, którzy złożyli FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu PRAKTYKI W LONDYNIE informujemy, że 2 października (wtorek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się zebranie.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Jarosław Kozanecki

 

Koordynatorki Projektu

Anna Kępka

Katarzyna Klocek

 

 

erasmusplus

REKRUTACJA DO PROJEKTU

PRAKTYKI W LONDYNIE

Uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie

PRAKTYKI W LONDYNIE prosimy o pobranie i elektroniczne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: formularz-zgloszeniowy-erasmus.

Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy wydrukować, podpisać i dostarczyć do SEKRETARIATU SZKOŁY w nieprzekraczalnym terminie do 24 września (poniedziałek).

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: regulamin-uczestnictwa-i-rekrutacji-erasmus.

Przypominamy, że w projekcie PRAKTYKI W LONDYNIE mogą wziąć uczniowie w zawodach:

– technik handlowiec,

– technik informatyk,

– technik logistyk,

– technik organizacji reklamy,

– technik obsługi turystycznej.

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Kontakt z administracją szkoły tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@alestaszic.edu.pl albo dziennika elektronicznego.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

UCZNIOWIE

 • pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Waszej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • materiał zadany przez nauczyciela może być egzekwowany w formie przez niego ustalonej

 • szczególnie prosimy o pracę nad zadanym materiałem tych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 • Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych

PAMIĘTAJCIE

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.

 • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 • Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

OK