Technikum

Technik informatyk

kwalifikacja 1 – E. 12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych kwalifikacja 2 – E. 13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami kwalifikacja 3 – E. 14 – Tworzenie aplikacji internetowych  i baz danych oraz administrowanie bazami   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: budowy i serwisowania komputera, przygotowywania …

Pokaż strony »

Technik mechanik

KLASA POD PATRONATEM FIRMY PROCTER & GAMBLE kwalifikacja 1 – M. 17 –  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń kwalifikacja 2 – M. 44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych …

Pokaż strony »

Technik organizacji reklamy

kwalifikacja 1 – A. 26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych kwalifikacja 2 – A. 27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:   projektowania i wykonywania środków reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej, organizowania i sprzedaży produktów i usług reklamowych, opracowywania ofert handlowych zgodnie z oczekiwaniami klienta, …

Pokaż strony »

Technik obsługi turystycznej

kwalifikacja 1 – TG. 14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych kwalifikacja 2 – TG. 15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności  w zakresie: konstruowania programów imprez turystycznych, stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących w turystyce, przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy …

Pokaż strony »

Technik ekonomista

kwalifikacja 1 – A. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kwalifikacja 2 – A. 36 – Prowadzenie rachunkowości   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych, obsługiwania urządzeń biurowych, identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej i globalnej, stosowanych w …

Pokaż strony »

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny Zaczytany Staszic”

Uczestnicy konkursu mogą „zapolować” na interesującą scenę czytania książki i uwiecznić ją w postaci zdjęcia.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać jedno zdjęcie w formacie 15/21 wraz z odpowiednim opisem (tytuł zdjęcia, data oraz imię i nazwisko fotografa) wraz z nagranym zdjęciem na płycie CD i dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza do 10 grudnia 2017 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszam do udziału w konkursie

 

Agnieszka Wolińska-Matczak