Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”

 

List motywacyjny – regulamin: list-motywacyjny-regulamin

 

Uczniowie,

rozpoczynamy proces rekrutacji do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie, które są uczniami/uczennicami klas 1-3 naszej szkoły, mogą aplikować wysyłając do 18 grudnia 2020r. wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

erasmusplusstaszic@gmail.com  

W temacie wiadomości proszę wpisać „Formularz zgłoszeniowy”, imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz klasę.

Formularz do pobrania: formularz

Formularz należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać, w przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, zeskanować i wysłać na podany powyżej adres e-mail, upewniając się, że skan formularza jest czytelny. Nieczytelne formularze nie będą rozpatrywane.

W rubryce „Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów” proszę wpisać odpowiednio następujące symbole:

Technik informatyk – INF

Technik mechanik – MEC

Technik reklamy – PGF

Technik programista – INF

Technik organizacji turystyki – HGT

Technik ekonomista – EKA

Technik logistyk – SPL

W rubryce „Tryb kształcenia zawodowego” proszę wpisać „częściowe dualne tylko w zakresie praktyk zawodowych”.

Aplikując do projektu uczeń/uczennica zobowiązany/a jest do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin: regulamin

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!