Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”

 

Rozpoczynamy kolejny etap rekrutacji nauczycieli. 

 

Kandydaci zobowiązani są napisać list motywacyjny i wysłać go na adres: erasmusplusstaszic@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2021 r. włącznie (niedziela).

W temacie wiadomości proszę wpisać „List intencyjny”, imię i nazwisko.

 

Adresatem listu jest Komisja Rekrutacyjna do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”.

List nie może być dłuższy niż 1 strona formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12). List musi zostać odręcznie podpisany.

 

Informacje, które musi zawierać list w przypadku kandydatów/kandydatek ubiegających się o udział w projekcie po raz pierwszy:

 

  • przedstawienie swojej osoby (wykształcenie, zainteresowania, osiągnięcia zawodowe),
  • powody, dla których kandydatka/kandydat chce wziąć udział w projekcie,
  • jakie umiejętności zawodowe kandydatka/kandydat zdobędzie/rozwinie dzięki udziałowi w projekcie i jaki będzie miało to wpływ na zwiększenie jakości pracy szkoły,
  • dlaczego kandydatka/kandydat uważa, że powinna/powinien zostać uczestnikiem projektu.

 

Informacje, które musi zawierać list, w przypadku kandydatów/kandydatek ponownie ubiegających się o udział w projekcie

  • przedstawienie swojej osoby (wykształcenie, zainteresowania, osiągnięcia zawodowe),
  • nazwa firmy, w której kandydatka/kandydat odbyła/odbył staż („job shadowing”) w Londynie i zakres obowiązków,
  • czego kandydatka/kandydat nauczyła/nauczył się, jakie umiejętności rozwinęła/rozwinął dzięki udziałowi w poprzednim projekcie oraz jaki miało to wpływ na zwiększenie jakości pracy szkoły,
  • dlaczego kandydatka/kandydat uważa, że powinna/powinien po raz kolejny zostać uczestnikiem projektu.

PRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU OFICJALNEJ FORMY LISTU.

 

 

Drodzy Nauczyciele ,

rozpoczynamy proces rekrutacji do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”. Wszyscy chętni nauczycieli przedmiotów zawodowych w klasach o profilu: technik ekonomista, logistyk, informatyk, programista, technik organizacji reklamy i obsługi ruchu turystycznego mogą aplikować wysyłając do 9 kwietnia 2021r. wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

erasmusplusstaszic@gmail.com

W temacie wiadomości prosimy wpisać „Formularz zgłoszeniowy” oraz imię i nazwisko osoby aplikującej.

Formularz do pobrania: formularz

Formularz należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać.

Aplikując do projektu nauczyciel/nauczycielka zobowiązany/a jest do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. regulamin

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH DO UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

 

Drodzy Uczniowie,

przed Wami ostatni etap rekrutacji do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”, czyli test z języka angielskiego.

We wtorek (16.02) otrzymacie kody dostępu do testu online na platformie Testportal. KODY ZOSTANĄ WYSŁANE NA ADRES EMAIL PODANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Sprawdźcie czy otrzymaliście dostęp; sprawdźcie również SPAM, bo maile z Testportal często tam trafiają.

Do testu przystąpicie w środę (17.02) o godz.12.00. Aby przystąpić do testu, należy kliknąć DRUGI link w wiadomości, którą otrzymacie (nie będziecie wtedy musieli wpisywać kodu).

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 15 minut – 30 sekund na każde pytanie. Do pytań nie można wrócić, raz udzielona odpowiedź jest odpowiedzią ostateczną. 

Test składa się z 30 pytań:

– 20 zdań trzeba uzupełnić jedną odpowiedzią do wyboru z czterech – A, B, C lub D;

– 10 ZDAŃ TRZEBA UZUPEŁNIĆ SAMODZIELNIE JEDNYM SŁOWEM. SŁOWA TE NALEŻY WPISAĆ WIELKIMI LITERAMI. SUGERUJEMY WŁĄCZENIE PRZYCISKU CAPS LOCK PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZWIĄZYWANIA TESTU. 

Zdania podane są w przypadkowej kolejności, a nie pogrupowane według dwóch kategorii opisanych powyżej.

 

Rozwiązując test, nie możecie otwierać innych kart w przeglądarce, ponieważ test zostanie zablokowany, a prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.

 

List motywacyjny – regulamin: list-motywacyjny-regulamin

 

Uczniowie,

rozpoczynamy proces rekrutacji do projektu „Praktyki w Irlandii i Portugalii”. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie, które są uczniami/uczennicami klas 1-3 naszej szkoły, mogą aplikować wysyłając do 18 grudnia 2020r. wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

erasmusplusstaszic@gmail.com  

W temacie wiadomości proszę wpisać „Formularz zgłoszeniowy”, imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz klasę.

Formularz do pobrania: formularz

Formularz należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać, w przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, zeskanować i wysłać na podany powyżej adres e-mail, upewniając się, że skan formularza jest czytelny. Nieczytelne formularze nie będą rozpatrywane.

W rubryce „Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów” proszę wpisać odpowiednio następujące symbole:

Technik informatyk – INF

Technik mechanik – MEC

Technik reklamy – PGF

Technik programista – INF

Technik organizacji turystyki – HGT

Technik ekonomista – EKA

Technik logistyk – SPL

W rubryce „Tryb kształcenia zawodowego” proszę wpisać „częściowe dualne tylko w zakresie praktyk zawodowych”.

Aplikując do projektu uczeń/uczennica zobowiązany/a jest do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin: regulamin

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!