↑ Powrót do Dla ucznia

Oferta edukacyjna 2019/2020

 

NOWOCZESNA SZKOŁA W ZASIĘGU RĘKI

Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica

w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła posiada Certyfikat Jakości „Szkoła przedsiębiorczości”
i Certyfikat „Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

 

Adres:

ul. Łęczycka 1,

95-070 Aleksandrów Łódzki

www.alestaszic.edu.pl

e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl

www.facebook.com/alestaszic

tel. 42 712 11 56

fax 42 712 12 40

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKUJESZ W TRAKCIE TRWANIA NAUKI

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

 

Realizacja projektów unijnych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Anglii oraz stażów pracy w firmach komputerowych.

U nas znajdziecie nowoczesną bazę dydaktyczną.

Prowadzimy zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach: informatycznych, multimedialnych, handlowej, ekonomicznej, turystyczno – geograficznej, mechanicznej oraz plastyczno – technicznej

Posiadamy nową, wielofunkcyjną salę sportową.

Jesteśmy szkołą dla każdego, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i kwalifikacje w danym zawodzie.
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące i efektywne metody kształcenia.

Kształcimy w zakresie języków obcych i współczesnych technologii informacyjnych.

Zapewniamy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe, turystyczne, wyjazdy do kina i teatru oraz rejsy żeglarskie.

Prowadzimy działalność charytatywną poprzez szkolne koło wolontariuszy „Pomocna dłoń”.

(jedni z najlepszych wolontariuszy w Polsce i najlepszy wolontariusz w Polsce)

NASZA SZKOŁA:

– zapewnia zdobycie kwalifikacji w zawodach uczniom i słuchaczom,

– oferuje kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy,

– zapewnia fachową kadrę pedagogiczną gwarantującą wysoki poziom nauczania,

– zapewnia różnorodność zajęć sportowych w nowoczesnej sali sportowej oraz siłowni,

– zapewnia realizację praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni zajęć praktycznych
oraz u pracodawców,

– zapewnia realizację praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych,

– zapewnia zdawanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ośrodku egzaminacyjnym znajdującym się w szkole.

 

UCZESTNICZYMY W OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH

 

– OLIMPIADA EKONOMICZNA

– OLIMPIADA WIEDZY O REGIONIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

– MIĘDZYNARODOWY KONKURS ZARZĄDZANIE FIRMĄ „MESE”

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS BANKI W AKCJI

– KANGUR i ALFIK MATEMATYCZNY

– „BÓBR” – INFORMATYCZNY

– TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

– SZKOLNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE TURNIEJE SPORTOWE

– POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

– WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

– KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OXFORD PLUS

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 

– FUNDACJĄ MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ BATOREGO

– POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ, UNWERSYTETEM ŁÓDZKIM i INNYMI UCZLNIAMI WYŻSZYMI

– ŁÓDZKIM KLUBEM BIZNESU

– POLSKIM TOWARZYSTWEM EKONOMICZNYM

– FIRMĄ KOSMETYCZNĄ PROCTER & GAMBLE,

– FIRMĄ TELEINFORMATYCZNĄ ERICSSON

– MIĘDZYNARODOWYM KONCERNEM ABB W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– FIRMĄ ROSSMANN W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– 60 PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI W RAMACH ORGANIZACJI PRAKTYK

ZAWODOWYCH

 

REALIZUJEMY PROJEKTY:.

 • Praktyka czyni mistrza”. Praktyka zawodowa dla uczniów w zawodach: ekonomista, informatyk, organizacja reklamy, handlowiec, mechanik organizowana bezpłatnie w Londynie. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

 • Staż zawodowy – zostań prawdziwym fachowcem na rynku pracy”. Miesięczny staż pracy
  z wynagrodzeniem. Kurs programowania strukturalnego i obiektowego wysokiego poziomu – bezpłatnie w tym dostęp do platformy e – learningowej. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

 

Dużym atutem naszej szkoły jest dobra dostępność komunikacyjna i lokalizacja szkoły.
Jest to na pewno oszczędność czasu i pieniędzy dla uczniów.

Miła atmosfera i bezpieczeństwo stwarzają warunki do podmiotowego postrzegania ucznia, indywidualizacji i aktywizacji w nauczaniu oraz ciepłego i serdecznego stosunku do ucznia nie tylko wychowawców klas, lecz również wszystkich uczących w naszej szkole nauczycieli.

Nasza szkoła spełnia jedną z najważniejszych funkcji edukacyjnych w środowisku lokalnym. Poprzez kształcenie w zawodach ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej, naukowej, akademickiej. Opinie absolwentów o szkole wskazują na bardzo dobre nauczanie i opanowanie umiejętności znalezienia się na ryku pracy. Dlatego też namawiamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi, zapoznali się z naszą ofertą i rozpatrzyli pomysł kontynuowania nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.

 

TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

kwalifikacja 1 – TG. 14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kwalifikacja 2 – TG. 15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstruowania programów imprez turystycznych,

 • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących
  w turystyce,

 • przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,

 • przygotowania i organizacji imprez turystycznych,

 • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,

 • języków obcych zawodowych niezbędnych do wykonywania przyszłego

zawodu.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni turystyczno – geograficznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w biurach turystycznych i innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. Zwiększona ilość godzin nauki języków obcych. Praktyki zawodowe w hotelach, biurach turystycznych, centrach informacji turystycznej odbywają się w klasie, II i III. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zwiedzanie świata, a do tego zarabianie pieniędzy to niezła perspektywa na przyszłość.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

kwalifikacja 1 – AU. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kwalifikacja 2 – AU. 36 – Prowadzenie rachunkowości

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych,

 • obsługiwania urządzeń biurowych,

 • identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej i globalnej,

 • stosowanych w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów oraz narzędzi finansowych
  i rachunkowych,

 • komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni ekonomicznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie finansowo – księgowych programów komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci w tym zawodzie podejmują dobrze płatną pracę i awansują na wyższe stanowiska.

 

ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ABB I PROCTER & GAMBLE

kwalifikacja 1 – MG. 17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

kwalifikacja 2 – MG. 44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

 • instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,

 • prowadzenia małych zakładów mechanicznych oraz organizacji pracy,

 • tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i eksploatacyjną
  z wykorzystaniem programu AutoCad,

 • sprawnego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym,

 • zdobycia mobilności zawodowej pozwalającej na dostosowaniu się do zmiennych warunków rynku pracy,

 • efektywnego prowadzenia zakładu mechanicznego.

 

Zwracamy szczególną uwagę na kształcenie w dziedzinie nadzoru nad organizacją produkcji
a w czasie praktyk zawodowych zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zapewniamy praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych branży mechanicznej.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON

 

kwalifikacja 1 – EE. 8 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i sieci

kwalifikacja 2 – EE. 9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
i baza danych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i serwisowania komputera,

 • przygotowywania oprogramowania dla platformy Windows,

 • wykorzystywania pakietów softwerowych w zarządzaniu,

 • przygotowania do administrowania systemami operacyjnymi Windows, Linux, Windows Server,

 • budowy i projektowania sieci komputerowych, stron i portali internetowych,

 • tworzenia i obróbki grafiki komputerowej oraz animacji (FLASH),

 • projektowania stron WWW w oparciu o języki skryptowe po stronie serwera (PHP).

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDAWALNOŚCI egzaminów
w kwalifikacjach zawodowych
. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych
i wykorzystywanie technik komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki.
Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego. Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną i atrakcyjną pracę.

 


ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

kwalifikacja 1 – AU. 29 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

kwalifikacja 2 – AU. 30 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

 • projektowania i wykonywania środków reklamowych,

 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej,

 • organizowania i sprzedaży produktów i usług reklamowych,

 • opracowywania ofert handlowych zgodnie z oczekiwaniami klienta,

 • badań związanych ze skutecznością reklamy.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w pracowni multimedialnej, plastyczno – technicznej i handlowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia, spełniające kryteria ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się reklamą, w firmach i urzędach prowadzących promocję i reklamę. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Bez skutecznej i profesjonalnie przygotowanej reklamy nie ma rozwoju rynku i gospodarki.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK (NOWOŚĆ)

kwalifikacja 1 – AU. 22 – Obsługa magazynów

kwalifikacja 2 – AU. 32 – Organizacja transportu

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizacji procesów magazynowych,

 • planowania i organizacji procesów spedycyjnych,

 • dokumentowania realizacji procesów transportowo spedycyjnych,

 • stosowania przepisów prawa dotyczących przepisów celnych,

 • sporządzania dokumentów dotyczących przepływu w procesie produkcji języku polskim
  i w językach obcych,

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. . Zapewniamy atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem, spedycją, przepływem towarów przy wykorzystywaniu najnowszych, użytkowych programów komputerowych tej branży. Zagraniczne praktyki. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci kierunku logistycznego to osoby zatrudniane w największych centrach logistycznych Polski znajdujących się w Łodzi i okolicach.

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

3 letnia szkoła , w której zajęcia praktyczne
odbywają się u pracodawców

 

ZAWÓD: ELETROMECHANIK – klasa powstaje z inicjatywy i potrzeb firmy ABB

ZAWÓD: SPRZEDAWCA – klasa powstaje w wyniku potrzeb na rynku usług i handlu

 

W szkole branżowej I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły 2-letniej będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

DRZWI OTWARTE

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

25 MARCA 2020 R.

 

 

 

OD GODZ. 14.00

OK