↑ Powrót do Technikum

Technik ekonomista

kwalifikacja 1 – A. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kwalifikacja 2 – A. 36 – Prowadzenie rachunkowości

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych,
  • obsługiwania urządzeń biurowych,
  • identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej i globalnej,
  • stosowanych w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów oraz narzędzi finansowych
    i rachunkowych,
  • komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych,

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni ekonomicznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie finansowo – księgowych programów komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci w tym zawodzie  podejmują dobrze płatną pracę i awansują na wyższe stanowiska.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny Zaczytany Staszic”

Uczestnicy konkursu mogą „zapolować” na interesującą scenę czytania książki i uwiecznić ją w postaci zdjęcia.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać jedno zdjęcie w formacie 15/21 wraz z odpowiednim opisem (tytuł zdjęcia, data oraz imię i nazwisko fotografa) wraz z nagranym zdjęciem na płycie CD i dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza do 10 grudnia 2017 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszam do udziału w konkursie

 

Agnieszka Wolińska-Matczak