↑ Powrót do Zawody

Technik ekonomista

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

kwalifikacja 1 – AU. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kwalifikacja 2 – AU. 36 – Prowadzenie rachunkowości

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

  • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych,

  • obsługiwania urządzeń biurowych,

  • identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej i globalnej,

  • stosowanych w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów oraz narzędzi finansowych
    i rachunkowych,

  • komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni ekonomicznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie finansowo – księgowych programów komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Absolwenci w tym zawodzie podejmują dobrze płatną pracę i awansują na wyższe stanowiska.