PEWNY START NA RYNKU PRACY – SZKOLENIA I STAŻE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W POWIECIE ZGIERSKIM”

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu
„PEWNY START NA RYNKU PRACY – SZKOLENIA I STAŻE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W POWIECIE ZGIERSKIM”
Nazwa zespołu szkół: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Nazwa szkoły w zespole szkół: Technikum

Grupa I

Kierunek kształcenia

2018 rok

 

Miesiąc: styczeń

Miesiąc: luty

Miesiąc: marzec

Miesiąc: kwiecień

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

1

2

3*

4

5

6

7

8

9

Administrowanie sieciami GNU/LINUX

 

 

 

 

 

08.01.2018

15.00 – 18.15

4

19.02.2018

15.00 – 18.15

4

05.03.2018

15.00 – 18.15

4

02.04.2018

15.00 – 18.15

4

15.01.2018

15.00 – 18.15

4

26.02.2018

15.00 – 18.15

4

12.03.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

22.01.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

19.03.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

 

 

 

 

26.03.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

*w kolumnie nr 3 – 1 godz. lekcyjna = 1 godz. Zegarowej

 

Grupa II

Kierunek kształcenia

2018 rok

 

Miesiąc: styczeń

Miesiąc: luty

Miesiąc: marzec

Miesiąc: kwiecień

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

1

2

3*

4

5

6

7

8

9

Administrowanie sieciami GNU/LINUX

 

 

 

 

 

10.01.2018

15.00 – 18.15

4

21.02.2018

15.00 – 18.15

4

07.03.2018

15.00 – 18.15

4

04.04.2018

15.00 – 18.15

4

17.01.2018

15.00 – 18.15

4

28.02.2018

15.00 – 18.15

4

14.03.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

24.01.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

21.03.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

 

 

 

 

28.03.2018

15.00 – 18.15

4

 

 

*w kolumnie nr 3 – 1 godz. lekcyjna = 1 godz. zegarowej

 

Grupa III

Kierunek kształcenia

2018 rok

 

Miesiąc: styczeń

Miesiąc: luty

Miesiąc: marzec

Miesiąc: kwiecień

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

data i czas realizacji zajęć wg godz.

lekcyjnych

ilość godz. zegarowych

zajęć

1

2

3*

4

5

6

7

8

9

Administrowanie sieciami GNU/LINUX

 

 

 

 

 

11.01.2018

16.15 – 19.30

4

22.02.2018

16.15 – 19.30

4

07.03.2018

16.15 – 19.30

4

05.04.2018

16.15 – 19.30

4

18.01.2018

16.15 – 19.30

4

 

 

08.03.2018

16.15 – 19.30

4

12.04.2018

16.15 – 19.30

4

25.01.2018

16.15 – 19.30

4

 

 

15.03.2018

16.15 – 19.30

4

 

 

 

 

 

 

22.03.2018

16.15 – 19.30

4

 

 

*w kolumnie nr 3 – 1 godz. lekcyjna = 1 godz. zegarowej

logo_FE_Program_Regionalny_rgb pobrane pobrane1

„PEWNY START NA RYNKU PRACY – SZKOLENIA I STAŻE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W POWIECIE ZGIERSKIM”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w 4 szkołach zawodowych z powiatu zgierskiego w celu poprawy zdolności do zatrudnienia 81 uczniów oraz dostosowania kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych 13 nauczycieli, doposażenie pracowni, staże zawodowe, studia podyplomowe dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół.

Celem szczegółowym jest poprawa dolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu
„PEWNY START NA RYNKU PRACY – SZKOLENIA I STAŻE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W POWIECIE ZGIERSKIM”
 

Klasa II TI

1. Dąbrowski Adrian

2. Górecki Michał

3. Kapusta Katarzyna

4. Kozłowski Karol

5. Marcinkowski Piotr

6. Niewczas Artur

7. Owczarek Justyna

8. Pisarski Kacper

9. Smolarek Natalia

10. Stańczyk Konrad

11. Stefański Damian

12. Weres Adam

13. Wrzesiński Wiktor

Klasa III TI

14. Frankowski Norbert

15. Jagieła Robert

16. Janiak Krystian

17. Juszczak Daniel

18. Kaczmarek Julian

19. Kostecki Kamil

20. Krysiak Przemysław

21. Kubis Bartosz

22. Kulak Szymon

23. Maciejak Kamil

24. Pabore Wiktor

25. Pikuła Wojciech

26. Piotrowski  Wiktor

27. Plichta Krzysztof

28. Rydzewski-Steciuk Filip

29. Staszek Dominik

30. Uznański Radosław