Powrót do Szkoła

Rekrutacja

W ŻADNYM Z ZAWODÓW NIE MA PROGÓW PUNKTOWYCH!

#kalendarium #zawody #przedmioty rozszerzone #przedmioty punktowane

#zapisz się do nas #dobre RADY

 

KALENDARIUM
13.05.2019 r.
25.06.2019 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. Wniosek składasz tylko w szkole pierwszego wyboru.

21.06.2019 r.

25.06.2019 r.

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
16.07.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
do 18.07.2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wybooru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 

16.07.2019 r.

24.07.2019 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kanydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej naukli zawodu.

 

25.07.2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych.

 

od 26.07.2019 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca.

 

Zawody
Zawód Kwalifikacje

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK REKLAMY

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

TECHNIK LOGISTYK

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

TECHNIK ORGANIZACJI

TURYSTYKI

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK MECHANIK

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

– język angielski (od klasy pierwszej)

– geografia

– wiedza o społeczeństwie

– informatyka

– matematyka (od klasy pierwszej)

 

Przedmioty punktowane:

– język polski

– matematyka

– wybrany przedmiot (system wybiera przedmiot, z którego masz najwyższą ocenę) spośród:

– język obcy

– informatyka

– biologia

– geografia

– fizyka

– chemia

– historia

– edukacja dla bezpieczeństwa

– wiedza o społeczeństwie

 

Zapisz się

Zapisz się do szkoły:

 lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

 

Dobre RADY:)

– Jeśli masz problemy z zalogowaniem przyjdź/zadzwoń (42 712 11 56) – POMOŻEMY:)

– Dobrze jest przyjść do nas przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego po skierowanie na badania i wykonać te badania wcześniej – UNIKNIESZ KOLEJEK:)

– Weź udział w DRZWIACH OTWARTYCH – poznasz lepiej szkołę.

 

Tańczmy razem

26 czerwca br. wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w imprezie charytatywnej zorganizowanej przez PSONI w Aleksandrowie Łódzkim. Podczas imprezy uczestnicy bawili się w rytm zumby. Atrakcję stanowiły: bańki mydlane, joga, malowanie twarzy. Nasi wolontariusze pomagali podczas wydawania posiłków oraz w porządkowaniu po imprezie. Serdecznie dziękujemy: Sylwii Grzelak, Justynie Sobczak, Weronice Nowak, Julii Wólczyńskiej, Pawłowi Zdziechowiczowi, Marcinowi …

Czytaj więcej

Egzaminy poprawkowe

    TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH PROMOCYJNYCH   (UWAGA!!! TO NIE JEST MATURA POPRAWKOWA)   Przedmiot Data Godz. Sala j. polski 27.08.2019 09.00 10 matematyka 28.08.2019 09.30 18 j. angielski 28.08.2019 11.30 23 j. niemiecki 28.08.2019 10.00 23    

Czytaj więcej

„Staszic” w Gołuchowie i Kaliszu

28 maja br. uczniowie kl. III TR i III TI odwiedzili zamek Izabeli Czartoryskiej w Gołuchowie. Spacerowali po parku znajdującego się wokół zamku. Mogli obejrzeć zagrodę żubrów. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie. Wycieczka zakończyła się spacerem po Kaliszu. Młodzież mogła zapoznać się z najciekawszymi obiektami zabytkowymi miasta oraz jego historią.

Czytaj więcej

Na styku kultur

TARGI „NA STYKU KULTUR”   Impreza odbywa się już po raz dwudziesty piąty, a po raz pierwszy dzisiaj i jutro będzie jej towarzyszyć Festiwal Podróżników National Geographic z udziałem fotografów, autorów książek, globtroterami, sportowcami, odkrywcami i globtroterami. Do hali Expo przyjechało stu pięćdziesięciu przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, biur podróży, urzędów gminy, miasta i marszałkowskich, a także …

Czytaj więcej