Strona główna

      Oferujemy nowoczesne, aktywne i efektywne kształcenie. Rozwijamy znajomość języków obcych, współczesnych technologii informacyjnych oraz pracy w grupie. W edukacji nawiązujemy do tradycji środowiska lokalnego. Uczestniczymy w imprezach okolicznościowych, jednoczących społeczność lokalną. Propagujemy zdrowy styl życia i spędzania wolnego czasu organizując zajęcia sportowe i imprezy turystyczne.
Reagujemyz całą surowością na przejawy agresji, nietolerancji, wandalizmu, zachowań zakazanych prawem. Jesteśmy szkołą, w której panuje miła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi młodego człowieka.
Nadrzędnym naszym celem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwijanie sfery intelektualnej, umiejętności praktycznego wykorzystywania tej wiedzy oraz przygotowanie do dokonywania odpowiednich wyborów życiowych.

Nasza Szkoła:

  • Przygotowuje do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz matury.

  • Oferuje kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.

  • Zapewnia fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą wysoki poziom nauczania.

  • Zapewnia realizację praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni zajęć praktycznych oraz w podmiotach gospodarczych z którymi współpracujemy.

         Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości.
Z pasją oraz entuzjazmem przekazujemy niezbędną wiedzę i kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności. Kreujemy postawy twórcze, aktywne i nie pozbawione wartości humanistycznych oraz budujemy poczucie bezpieczeństwa.
       Kształcimy absolwenta szkoły w kierunkach zawodowych, przygotowując go do podjęcia pracy, a także dalszego kształcenia się.

UCZESTNICZYMY W OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH:

– OLIMPIADA EKONOMICZNA

– OLIMPIADA WIEDZY O REGIONIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

– MIĘDZYNARODOWY KONKURS ZARZĄDZANIE FIRMĄ  „MESE”

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS BANKI W AKCJI

– KANGUR i ALFIK MATEMATYCZNY

– „BÓBR” – INFORMATYCZNY

– TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

– SZKOLNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE TURNIEJE SPORTOWE

– POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

– WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

– KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OXFORD PLUS

– OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

– FUNDACJĄ MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– FUNDACJĄ BATOREGO

– POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ, UNWERSYTETEM ŁÓDZKIM i INNYMI UCZLNIAMI WYŻSZYMI

– ŁÓDZKIM KLUBEM BIZNESU

– POLSKIM TOWARZYSTWEM EKONOMICZNYM

– FIRMĄ KOSMETYCZNĄ PROCTER & GAMBLE,

– FIRMĄ TELEINFORMATYCZNĄ ERICPOL – ERIKSON

– MIĘDZYNARODOWYM KONCERNEM ABB W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– 60 PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI W RAMACH ORGANIZACJI PRAKTYK

  ZAWODOWYCH