Zawody

Technik informatyk

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON   kwalifikacja 1 – EE. 8 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci kwalifikacja 2 – EE. 9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i baza danych   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: budowy i serwisowania komputera, przygotowywania oprogramowania dla platformy …

Pokaż strony »

Technik mechanik

  ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK KLASA POD PATRONATEM FIRMY ABB I PROCTER & GAMBLE kwalifikacja 1 – MG. 17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń kwalifikacja 2 – MG. 44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i …

Pokaż strony »

Technik organizacji reklamy

  ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY kwalifikacja 1 – AU. 29 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych kwalifikacja 2 – AU. 30 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:   projektowania i wykonywania środków reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej, organizowania i sprzedaży produktów i usług reklamowych, opracowywania ofert …

Pokaż strony »

Technik programista

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON   Kwalifikacja 1 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Kwalifikacja 2 – INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania i realizacji projektów informatycznych, analizowania, dokumetowania i opisywania problemów informatycznych, projektowania baz danych, projektowania …

Pokaż strony »

Technik spedytor

ZAWÓD: TECHNIK SPEDYTOR Kwalifikacja – SPL.05 –organizacja transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, planowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych, organizowania procesów transportowych i spedycyjnych, organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego, sporządzania korespondencji i prowadzenia negocjacji, kalkulowania cen i dokumentowania realizacji procesów transportowych i spedycyjnych.   …

Pokaż strony »

Technik obsługi turystycznej

  ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ kwalifikacja 1 – TG. 14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych kwalifikacja 2 – TG. 15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: konstruowania programów imprez turystycznych, stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych obowiązujących w turystyce, przygotowania do …

Pokaż strony »

Technik ekonomista

  ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA kwalifikacja 1 – AU. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kwalifikacja 2 – AU. 36 – Prowadzenie rachunkowości   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo – księgowych, obsługiwania urządzeń biurowych, identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej …

Pokaż strony »

Technik logistyk

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK (NOWOŚĆ) kwalifikacja 1 – AU. 22 – Obsługa magazynów kwalifikacja 2 – AU. 32 – Organizacja transportu   Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: realizacji procesów magazynowych, planowania i organizacji procesów spedycyjnych, dokumentowania realizacji procesów transportowo spedycyjnych, stosowania przepisów prawa dotyczących przepisów celnych, sporządzania dokumentów dotyczących przepływu w procesie produkcji języku …

Pokaż strony »