Powrót do Szkoła

Rekrutacja

W ŻADNYM Z ZAWODÓW NIE MA PROGÓW PUNKTOWYCH!

#drzwi otwarte #kalendarium #zawody #przedmioty rozszerzone #przedmioty punktowane

#zapisz się do nas #dobre RADY

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE:

27 MARCA (ŚRODA) W GODZINACH 13.00 – 17.00

 

KALENDARIUM
13.05.2019 r.
25.06.2019 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. Wniosek składasz tylko w szkole pierwszego wyboru.

21.06.2019 r.

25.06.2019 r.

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
16.07.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
do 18.07.2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wybooru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 

16.07.2019 r.

24.07.2019 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kanydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej naukli zawodu.

 

25.07.2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych.

 

od 26.07.2019 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca.

 

Zawody
Zawód Kwalifikacje

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK PROGRAMISTA

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIK REKLAMY

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

TECHNIK LOGISTYK

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

TECHNIK ORGANIZACJI

TURYSTYKI

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK MECHANIK

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

– język angielski (od klasy pierwszej)

– geografia

– wiedza o społeczeństwie

– informatyka

– matematyka (od klasy pierwszej)

 

Przedmioty punktowane:

– język polski

– matematyka

– wybrany przedmiot (system wybiera przedmiot, z którego masz najwyższą ocenę) spośród:

– język obcy

– informatyka

– biologia

– geografia

– fizyka

– chemia

– historia

– edukacja dla bezpieczeństwa

– wiedza o społeczeństwie

 

Zapisz się

Zapisz się do szkoły:

 lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

 

Dobre RADY:)

– Jeśli masz problemy z zalogowaniem przyjdź/zadzwoń (42 712 11 56) – POMOŻEMY:)

– Dobrze jest przyjść do nas przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego po skierowanie na badania i wykonać te badania wcześniej – UNIKNIESZ KOLEJEK:)

– Weź udział w DRZWIACH OTWARTYCH – poznasz lepiej szkołę.

 

Na styku kultur

TARGI „NA STYKU KULTUR”   Impreza odbywa się już po raz dwudziesty piąty, a po raz pierwszy dzisiaj i jutro będzie jej towarzyszyć Festiwal Podróżników National Geographic z udziałem fotografów, autorów książek, globtroterami, sportowcami, odkrywcami i globtroterami. Do hali Expo przyjechało stu pięćdziesięciu przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, biur podróży, urzędów gminy, miasta i marszałkowskich, a także …

Czytaj więcej

kubus

AleStaszic dla Kuby!

Koło Wolontariuszy zaprasza do Cukierni Mistrza Stasia 14.03 br. Będziemy sprzedawać ciasta na cel charytatywny – leczenie 6 -letniego Kubusia.

Czytaj więcej

Londyn 2019

Pierwszy wyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach projektu "Praktyki w Londynie" już za nami. Spędziliśmy w Londynie dwa tygodnie od 17.02 do 02.03. Był to czas pełen emocji, obowiązków, ale przede wszystkim niezapomnianych wrażeń. Odbywaliśmy praktyki w angielskich firmach i wykonywaliśmy zadania zgodne z profilem kształcenia. Gościliśmy u londyńskich rodzin, dzięki czemu mogliśmy "podejrzeć", jak wygląda codzienne …

Czytaj więcej

img001

Kolejny raz – LONDYN!

Kolejny raz – LONDYN!   Pierwsza grupa w drodze… 🙂

Czytaj więcej

 

strajk

 

 

 

Inforumjemy rodziców i uczniów, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. z powodu strajku pracowników oświaty zajęcia lekcyjne są zawieszone do odwołania.

 

OK