«

»

Sty 24

Konkursy historyczne „Olimpiada Solidarności” i „Józef Wybicki i jego czasy”

           30 listopada  2022 r. Odbył się 1 etap ogólnopolskiej "Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990" zorganizowanej przez Fundację Centrum Solidarności. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły Zuzanna Lickiewicz (4tre4), Arkadiusz Buba (1tpi), Leszek Laszak. (4tpm5).  Pytania konkursowe dotyczyły ważnych postaci i wydarzeń najnowszej historii Polski.

           14 grudnia 2022 r. uczniowie Agnieszka Arent (4tre4), Arkadiusz Buba (1tpi), Bartosz Brożyński (2tpi), Adrian Kusiński (2tr) wzięli udział w wojewódzkim konkursie  historycznym zorganizowanym przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Konkurs "Józef Wybicki i jego epoka" skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W kategorii szkół ponadpodstawowych rywalizowali ze sobą uczniowie techników i liceów. Pytania konkursowe dotyczyły życia i działalności Józefa Wybickiego oraz wydarzeń historycznych, które miały miejsce za jego życia. Osobną kategorię stanowiły pytania o pieśń patriotyczną powstałą
w 1797 r. pt. Mazurek Dąbrowskiego, która stała się naszym hymnem narodowym w 1927 r.

           Z niecierpliwością czekamy na wyniki obu konkursów.

 

     20221214_13321120221214_132852 20221214_132900 20221214_133140 20221214_133158