«

Mar 22

II miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym „Historia Łodzi”

Arkadiusz Buba z klasy 2TPI zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym "Historia Łodzi”.

Arek konkursKonkurs objęty był patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a brali w nim udział uczniowie liceów oraz techników z Łodzi i regionu.

Pytania konkursowe, tworzone na wzór arkusza maturalnego, dotyczyły początków miasta Łódź i rozwoju Łodzi przemysłowej, a także wybranych zagadnień związanych z historią miasta.

Gratulujemy Arkadiuszowi bardzo dobrego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!