Bezpieczeństwo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELII METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ.

 

Do pobrania: procedury

 

W związku z ogólnopolską kampanią edukacyjno – profilaktyczną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, organizowaną przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, zachęcamy do podejmowania działań profilaktycznych wpisujących się w jej założenia.

Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4274,Kampania-quotNarkotyki-i-dopalacze-zabijajaquot.html