„Praktyka czyni mistrza”

Ogólne założenia projektu

 

„Praktyka czyni mistrza”

 

 

  1. Projekt „Praktyka czyni mistrza” realizowany jest przez ZSZ im. St. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  2. Działania projektu mają dla jego uczestników charakter nieodpłatny.
  3. Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji językowych uczniów, jak również rozwój ich kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności planowania swojej kariery zawodowej.
  4. Liczba uczestników projektu to 2 grupy 25-osobowe, które będą kontynuować naukę w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim w roku szkolnym 2017/2018 w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec i technik reklamy.
  5. W ramach projektu realizowane będą:

– zajęcia kulturowe,

– 2-tygodniowe praktyki w Londynie (sierpień i październik 2017 r.) w firmach o profilach odpowiadających kierunkom kształcenia uczestników,

– wycieczki krajoznawcze w dni wolne od pracy.

Więcej