↑ Powrót do Zawody

Technik informatyk

 

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ERICSSON

 

kwalifikacja 1 – EE. 8 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i sieci

kwalifikacja 2 – EE. 9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
i baza danych

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowy i serwisowania komputera,

  • przygotowywania oprogramowania dla platformy Windows,

  • wykorzystywania pakietów softwerowych w zarządzaniu,

  • przygotowania do administrowania systemami operacyjnymi Windows, Linux, Windows Server,

  • budowy i projektowania sieci komputerowych, stron i portali internetowych,

  • tworzenia i obróbki grafiki komputerowej oraz animacji (FLASH),

  • projektowania stron WWW w oparciu o języki skryptowe po stronie serwera (PHP).

 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDAWALNOŚCI egzaminów
w kwalifikacjach zawodowych
. Zwracamy szczególną uwagę na naukę języków obcychericsson
i wykorzystywanie technik komputerowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego. Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną i atrakcyjną pracę.