Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

logo "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś  Priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1: „Wyeliminowanie  terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zdalna szkoła – zdalny Powiat. 100 000 złotych na wsparcie uczniów szkół w powiecie zgierskim

Projekt jest odpowiedzią na  sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu zakażeń koronawirusem. Laptopy dobrej jakości umożliwiają – pośrednio nauczycielom, ale bezpośrednio i przede wszystkim  uczniom, którzy dotychczas nie mogli pozwolić sobie na własny sprzęt – kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, już od 9 kwietnia br., w trzynastu szkołach ponadpodstawowych w powiecie zgierskim instalowano sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów w ramach programu nauczania. W naszej szkolew ramach projektu zakupiono do szkoły 4 laptopy z procesorami I-Core 10 generacji. Z laptopów mogą korzystać uczniowie i nauczyciele w ramach nauczania w formie zdalnej.