Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

logo "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś  Priorytetowa I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1: „Wyeliminowanie  terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

W ramach projektu zakupiono do szkoły 4 laptopy z procesorami I-Core 10 generacji. Z laptopów mogą korzystac uczniowie i nauczyciele w ramach nauczania w formie zdalnej.