↑ Powrót do Szkoła

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko Wychowawstwo Nauczany przedmiot
Jarosław Kozanecki   dyrektor,
WF, EDB
Maciej Wojtaszek   wicedyrektor,
przedmioty informatyczne
Beata Podsiadłowicz   kierownik szkolenia praktycznego,
przedmioty ekonomiczne
Agata Tyburska-Śródka   pedagog szkolny,
WOS, WOK
Agnieszka Wolińska – Matczak   bibliotekarz,
przedmioty  branży reklamowej
Grażyna Gielec   język polski, WOK
Grażyna Falkenberg   język polski
Katarzyna Klocek 2TRT język angielski
Mariusz Małkiewicz 4TM język angielski
Aleksandra Rogulska   język angielski
Marzena Traczykowska   język niemiecki
Anna Kępka 4TL język niemiecki
Anna Białkowska-Pietrzak 3RE4 historia, WOS
Marta Warnowska 4TI matematyka, przedmioty informatyczne
Magdalena Kolasińska-Burska 3TL5 matematyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe
Wioleta Ługowska 1TPI matematyka, fizyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe, informatyczne
Maurycy Nowak 2TL matematyka, przedmioty mechaniczne
Tomasz Kozanecki   geografia
Małgorzata Dobroniak 4TRT geografia, przedmioty turystyczne
Magdalena Wasilewska 3TL4 biologia, chemia
Krzysztof Kajmers   WF
Ewa Sobanty   WF
Bartosz Grąbkowski 3TP4 WF
Krzysztof Świeboda   przedmioty informatyczne
Krzysztof Burchacki 2TPI przedmioty informatyczne
Tomasz Susik 3TI4 przedmioty informatyczne
Krzysztof Samecki   przedmioty informatyczne
Katarzyna Szewczyk   przedmioty ekonomiczno-prawne
Jagoda Filipczak 3TRT5 przedmioty branży reklamowej
Marcin Kostanek 3TPM5 przedmioty mechaniczne, BHP
Maksymilian Pyzik   religia
Anna Kamieńska   zajęcia rewalidacyjne
Ryszard Brzeziński   predmioty mechaniczne
Przemysław Stasiak   przedmioty informatyczne
Beata Gmyrek-Bronka 1TRL przedmioty branży logistycznej
Ryszard Mikołajczyk   język niemiecki, historia
Andrzej Wasiak 1TME geografia, historia
Andrzej Wojcieszak   przedmioty branży logistycznej
Aneta Ośniecka   plastyka
Anna Prośniak   język angielski
Elżbieta Dębiec 3TI5 język polski
Daria Żłobińska   język angielski
Krystian Lota   religia
Eliza Gawrjołek   przedmioty branży reklamowej
Małgorzata Antosik   plastyka, EDB
Beata Twarkowska – Ostafińska   nauczyciel wspomagający