↑ Powrót do Szkoła

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko Wychowawstwo Nauczany przedmiot
Jarosław Kozanecki   dyrektor,
WF, EDB
Maciej Wojtaszek   wicedyrektor,
przedmioty informatyczne
Beata Podsiadłowicz   kierownik szkolenia praktycznego,
przedmioty ekonomiczne
Agata Tyburska-Śródka 1TMT pedagog szkolny,
WOS, WOK
Agnieszka Wolińska – Matczak   bibliotekarz,
przedmioty  branży reklamowej
Grażyna Gielec 1LD język polski
Grażyna Falkenberg   język polski
Katarzyna Klocek   język angielski
Mariusz Małkiewicz 3TI język angielski
Aleksandra Rogulska 1TI język angielski
Marzena Traczykowska   Urlop dla poratowania zdrowia
Anna Kępka 4TI język niemiecki
Alicja Sobierajska   język niemiecki
Anna Białkowska-Pietrzak 3THR historia, WOS
Marta Warnowska   Urlop dla poratowania zdrowia
Magdalena Kolasińska-Burska 4TEH matematyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe
Wioleta Ługowska 1TR matematyka, fizyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe, informatyczne
Maurycy Nowak 2TMI matematyka, przedmioty mechaniczne
Tomasz Kozanecki   geografia
Małgorzata Dobroniak   geografia, przedmioty turystyczne
Magdalena Wasilewska   biologia, chemia
Krzysztof Kajmers 2TR WF
Ewa Sobanty   WF
Bartosz Grąbkowski   WF
Krzysztof Świeboda   przedmioty informatyczne
Krzysztof Burchacki 2TI przedmioty informatyczne
Tomasz Susik   przedmioty informatyczne
Krzysztof Samecki   przedmioty informatyczne
Danuta Kowalska   przedmioty ekonomiczno-handlowe
Jolanta Zdunek   przedmioty ekonomiczno-handlowe
Katarzyna Szewczyk   przedmioty ekonomiczno-prawne
Jagoda Siadul   przedmioty branży reklamowej
Marcin Kostanek   przedmioty mechaniczne
Ryszard Kania   religia
Maksymilian Pyzik   religia