↑ Powrót do Szkoła

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko Wychowawstwo Nauczany przedmiot
Jarosław Kozanecki   dyrektor,
WF, EDB
Maciej Wojtaszek   wicedyrektor,
przedmioty informatyczne
Beata Podsiadłowicz   kierownik szkolenia praktycznego,
przedmioty ekonomiczne
Agata Tyburska-Śródka 2TMT pedagog szkolny,
WOS, WOK
Agnieszka Wolińska – Matczak   bibliotekarz,
przedmioty  branży reklamowej
Grażyna Gielec 2LD język polski
Grażyna Falkenberg   język polski
Katarzyna Klocek   język angielski
Mariusz Małkiewicz 1TM język angielski
Aleksandra Rogulska 2TI język angielski
Marzena Traczykowska 4TI język niemiecki
Anna Kępka   język niemiecki
Anna Białkowska-Pietrzak 4THR historia, WOS
Marta Warnowska 1TI matematyka, przedmioty informatyczne
Magdalena Kolasińska-Burska   matematyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe
Wioleta Ługowska 2TR matematyka, fizyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe, informatyczne
Maurycy Nowak 3TMI matematyka, przedmioty mechaniczne
Tomasz Kozanecki   geografia
Małgorzata Dobroniak 1TRT geografia, przedmioty turystyczne
Magdalena Wasilewska   biologia, chemia
Krzysztof Kajmers 3TR WF
Ewa Sobanty   WF
Bartosz Grąbkowski   WF
Krzysztof Świeboda   przedmioty informatyczne
Krzysztof Burchacki 3TI przedmioty informatyczne
Tomasz Susik   przedmioty informatyczne
Krzysztof Samecki   przedmioty informatyczne
Jolanta Zdunek 1TL przedmioty ekonomiczno-handlowe
Katarzyna Szewczyk   przedmioty ekonomiczno-prawne
Jagoda Siadul   przedmioty branży reklamowej
Marcin Kostanek   przedmioty mechaniczne
Maksymilian Pyzik   religia
Anna Kamieńska   zajęcia rewalidacyjne
Brzeziński Ryszard   predmioty mechaniczne