↑ Powrót do Szkoła

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko Wychowawstwo Nauczany przedmiot
Jarosław Kozanecki   dyrektor,
WF, EDB
Maciej Wojtaszek   wicedyrektor,
przedmioty informatyczne
Beata Podsiadłowicz   kierownik szkolenia praktycznego,
przedmioty ekonomiczne
Agata Tyburska-Śródka 4TMT pedagog szkolny,
WOS, WOK
Agnieszka Wolińska – Matczak   bibliotekarz,
przedmioty  branży reklamowej
Grażyna Gielec   język polski, WOK
Grażyna Falkenberg   język polski
Katarzyna Klocek 1TRT język angielski
Mariusz Małkiewicz 3TM język angielski
Aleksandra Rogulska 4TI język angielski
Marzena Traczykowska   język niemiecki
Anna Kępka 3TL język niemiecki
Anna Białkowska-Pietrzak 2RE4 historia, WOS
Marta Warnowska 3TI matematyka, przedmioty informatyczne
Magdalena Kolasińska-Burska 2TL5 matematyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe
Wioleta Ługowska 4TR matematyka, fizyka, przedmioty ekonomiczno-handlowe, informatyczne
Maurycy Nowak 1TL matematyka, przedmioty mechaniczne
Tomasz Kozanecki   geografia
Małgorzata Dobroniak 3TRT geografia, przedmioty turystyczne
Magdalena Wasilewska 2TL4 biologia, chemia
Krzysztof Kajmers   WF
Ewa Sobanty   WF
Bartosz Grąbkowski 2TP4 WF
Krzysztof Świeboda   przedmioty informatyczne
Krzysztof Burchacki 1TPI przedmioty informatyczne
Tomasz Susik 2TI4 przedmioty informatyczne
Krzysztof Samecki   przedmioty informatyczne
Katarzyna Szewczyk   przedmioty ekonomiczno-prawne
Jagoda Filipczak 2TRT5 przedmioty branży reklamowej
Marcin Kostanek 2TPM5 przedmioty mechaniczne, BHP
Maksymilian Pyzik   religia
Anna Kamieńska   zajęcia rewalidacyjne
Brzeziński Ryszard   predmioty mechaniczne
Przemysław Stasiak   przedmioty informatyczne
Beata Gmyrek-Bronka   przedmioty branży logistycznej
Ryszard Mikołajczyk   język niemiecki, historia
Andrzej Wasiak   geografia, historia
Andrzej Wojcieszak   przedmioty branży logistycznej
Aneta Ośniecka   plastyka
Anna Prośniak   język angielski
Elżbieta Dębiec 2TI5 język polski