↑ Powrót do Dla ucznia

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze

22 grudnia 2020 r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2020 r.

podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Ferie zimowe:

01 – 14 lutego 2021 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021 r.


podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych –
 – Technikum

 – Liceum Ogólnokształcące

    dla Dorosłych

 

 

30 kwietnia 2021 r.
 

podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7

Egzamin maturalny:
 – część- ustna (język obcy

    nowożytny)

 – część  ustna (język polski)
 – część- pisemna

 

 

07 – 20 maja 2021 r.

07 – 20 maja 2021 r.

04 – 19 maja 2021 r.

podstawa prawna:. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja 1 –  część  pisemna        –   12 styczeń 2021 r.

             – część  praktyczna  –   11 stycznia – 19 lutego 2021 r.

Sesja 2 – część  pisemna       –   22 czerwca 2021 r.

             – część  praktyczna  –   21 czerwca – 8 lipca 2021 r.

 

 podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 

 

                                  2  września   2020 r.

                                  3  września   2020 r.

                                  4      maja      2021 r.

                                  5      maja      2021 r.

                                  6      maja      2021 r.

                                 4    czerwca   2021 r.        

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.


podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

13

Praktyki zawodowe

 

 

  • Klasa 3 TI      –  12.10 – 06.11.2020 r.
  • Klasa 3 TM    –  16.11 – 11.12.2020 r.
  • Klasa 3 TL     –  15.02 – 12.03.2021 r.
  • Klasa 3 TRT   –  07.04 – 30.04.2021 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2018/2019 KLASA PROPONOWANE DZIAŁANIE TERMIN     I TM, I TI, I TRT, I TL       – Zajęcia integracyjno- diagnozujące – 2 godz. – „Bezpieczna szkoła” – zapoznanie z KATALOGIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWALNYCH W SZKOLE. – 1 godz. – Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie – 1 godz. – TRO-p …

Pokaż strony »