↑ Powrót do Dla ucznia

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2023 r.

podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Ferie zimowe:

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.


podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

 

26 kwietnia 2024 r.
 

podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7

Egzamin maturalny:
 – część ustna
  (język polski, język obcy nowożytny)

 – część pisemna
 

Termin dodatkowy:
 – część ustna (język obcy nowożytny, język polski)

 – część pisemna

Termin poprawkowy:
 – część pisemna

 – część ustna

 

11 – 16 maja 2024 r.

07 – 23 maja 2024 r.

10 – 12 czerwca 2024 r.

03 – 14 czerwca 2024 r.

20 sierpnia 2024 r. godz. 9.00

21 sierpnia 2024 r. godz. 9.00

podstawa prawna:. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

8.

Egzamin zawodowy

Sesja 1 –  część  pisemna        –   10 – 15 stycznia 2024 r.

             – część  praktyczna  –   09 stycznia – 20 stycznia 2024 r.

Sesja 2 – część  pisemna       –   04 – 10 czerwca 2024 r.

             – część  praktyczna  –   03 czerwca – 19 czerwca 2024 r.

 

 podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                  05 października          2023 r.

                                  06 października          2023 r.

                                  02 maja                       2024 r.

                                  07 maja                       2024 r.

                                  08 maja                       2024 r.

                                  09 maja                       2024 r.

                                  31 maja                       2024 r.

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.


podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

13

Praktyki zawodowe

  • Klasa 4 TL             –  04.10 – 31.10.2023 r.
  • Klasa 4 TPI            –  04.10 – 31.10.2023 r.
  • Klasa 4 TRT           –  04.10 – 31.10.2023 r.
  • Klasa 5 TI               –  02.01 – 26.01.2024 r.
  • Klasa 5 TPM          –  02.01 – 26.01.2024 r.
  • Klasa 5 TL             –   02.01 – 26.01.2024 r.
  • Klasa 5 TR             –   02.01 – 26.01.2024 r.
  • Klasa 3 TPI            –   11.04 – 10.05.2024 r.
  • Klasa 3 TRL           –   11.04 – 10.05.2024 r.
  • Klasa 3 TEM          –   11.04 – 10.05.2024 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2018/2019 KLASA PROPONOWANE DZIAŁANIE TERMIN     I TM, I TI, I TRT, I TL       – Zajęcia integracyjno- diagnozujące – 2 godz. – „Bezpieczna szkoła” – zapoznanie z KATALOGIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWALNYCH W SZKOLE. – 1 godz. – Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie – 1 godz. – TRO-p …

Pokaż strony »