↑ Powrót do Dla ucznia

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze

22 grudnia 2021 r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2021 r.

podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Ferie zimowe:

14 – 27 lutego 2022 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.


podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych –
 – Technikum

 – Liceum Ogólnokształcące

    dla Dorosłych

 

 

29 kwietnia 2022 r.
 

podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7

Egzamin maturalny:
 – część ustna (język obcy nowożytny)

 – część  ustna (język polski)
 – część pisemna

 

 

18 – 20 maja 2022 r.

18 – 20 maja 2022 r.

04 – 20 maja 2022 r.

podstawa prawna:. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 – dla uczniów klas czwartych

Sesja 1 –  część  pisemna        –   11 stycznia 2022 r.

             – część  praktyczna  –   10 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Sesja 2 – część  pisemna       –   21 czerwca 2022 r.

             – część  praktyczna  –   20 czerwca – 6 lipca 2022 r.

 

 podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

9. Egzamin zawodowy – formuła 2019 – dla uczniów klas trzecich

Termin główny: 1- 19 czerwca 2022 r.

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022 r.

Część praktyczna: 1 – 19 czerwca 2022 r.

Termin dodatkowy: 22 – 29 czerwca 2022 r.

Część pisemna: 22 czerwca 2022 r.

Część praktyczna: 23 – 29 czerwca 2022 r.

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                  23  września               2021 r.

                                  24 września               2021 r.

                                  15 października        2021 r.

                                  12 listopada               2021 r.

                                  07 stycznia                 2022 r.

                                  02 maja                       2022 r.

                                  04 maja                       2022 r.

                                  05 maja                       2022 r.

                                  06 maja                       2022 r.

                                  09 maja                       2022 r.        

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.


podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

13

Praktyki zawodowe

 

 

  • Klasa 4 TI         –  20.09 – 15.10.2021 r.
  • Klasa 4 TRT     –  18.10 – 16.11.2021 r.
  • Klasa 4 TM       –  17.11 – 07.12.2021 r.
  • Klasa 3 TI4       –   10.01 – 04.02.2022 r.
  • Klasa 3 TP4      –   28.02 – 25.03.2022 r.
  • Klasa 3TRE4    –   21.03 – 21.04.2022 r.
  • Klasa 3 TL4      –   25.04 – 23.05.2022 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2018/2019 KLASA PROPONOWANE DZIAŁANIE TERMIN     I TM, I TI, I TRT, I TL       – Zajęcia integracyjno- diagnozujące – 2 godz. – „Bezpieczna szkoła” – zapoznanie z KATALOGIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWALNYCH W SZKOLE. – 1 godz. – Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie – 1 godz. – TRO-p …

Pokaż strony »