↑ Powrót do Dla ucznia

Kalendarz w roku szkol 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 

2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze

22 grudnia 2017 r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 

4

Ferie zimowe:

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

5

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych –
– Technikum

 

 

27 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin maturalny:
 
– część- ustna (język obcy nowożytny)

– część ustna(język polski)
 – część- pisemna

 

7 – 25 maja 2018 r.

9 – 22 maja 2018 r.

4 – 23 maja 2018 r.

 

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j. t .Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami §6 pkt.. 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego(Dz. U. z 2016 r. poz. 2223 z późn. . zmian.)

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

Sesja 1 – część pisemna11 styczeń 2018 r.

Sesja 2 – część pisemna19 czerwca 2018 r.

Sesja 3 – część praktyczna – 10 stycznia – 17 lutego 2018 r.

Sesja 4 – część praktyczna – 26 czerwca – 4 lipca 2018 r.

 

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j. t .Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

15 września 2017 r.

27 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

7 maja 2018 r.

8 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

 

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

12

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

13

Praktyki zawodowe

  • Klasa III TI

  • Klasa III THR

 

 

16 października – 10 listopada 2017 r.

04 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2016/2017 KLASA PROPONOWANE DZIAŁANIE TERMIN     I TR, I TI, I, TMI       – Zajęcia integracyjno- diagnozujące – 2 godz. – „Bezpieczna szkoła” – zapoznanie z KATALOGIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWALNYCH W SZKOLE. – 1 godz. – Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie – 1 godz. – TRO-p –  1 …

Pokaż strony »