↑ Powrót do Dla ucznia

Kalendarz w roku szkol 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w I semestrze

21 grudnia 2018 r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2018 r.
(podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Ferie zimowe:

11 – 24 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.
(podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
– Technikum

 

 

26 kwietnia 2019 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin maturalny:
 
– część- ustna (język obcy nowożytny)

– część ustna(język polski)
 – część- pisemna

 

6 – 25 maja 2019 r.

9 – 22 maja 2019 r.

6 – 23 maja 2019 r.

(podstawa prawna:. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

Sesja 1część pisemna 10 styczeń 2019 r.

– część praktyczna – 9 stycznia – 16 lutego 2019 r.

Sesja 2 – część pisemna18 czerwca 2019 r.

– część praktyczna – 17 czerwca – 4 lipca 2019 r.

 

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,
z późn. zm.).

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

5 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

26 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6 maja 2019 r.

7 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

13

Praktyki zawodowe

 

 

 

  • Klasa 3 TI – 15.10. – 9.11.2018 r.

  • Klasa 3 TMI – 12.11. – 7.12.2018 r.

  • Klasa 3 TR – 7.01. – 1.02.2019 r.

  • Klasa 2 TI – 25.02. – 22.03.2019 r.

  • Klasa 2 TMT – 25.03. – 17.04.2019 r.

 

Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2018/2019 KLASA PROPONOWANE DZIAŁANIE TERMIN     I TM, I TI, I TRT, I TL       – Zajęcia integracyjno- diagnozujące – 2 godz. – „Bezpieczna szkoła” – zapoznanie z KATALOGIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWALNYCH W SZKOLE. – 1 godz. – Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie – 1 godz. – TRO-p …

Pokaż strony »