↑ Powrót do Dla ucznia

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

 

 

 

 

 

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2022 r.

podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Ferie zimowe:

16 – 27 lutego 2023 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11 kwietnia 2023 r.


podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

 

28 kwietnia 2022 r.
 

podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7

Egzamin maturalny:
 – część ustna
  (język obcy nowożytny)

 – część  ustna (język polski)
 – część pisemna

Termin dodatkowy:
 – część ustna (język obcy nowożytny, język polski)

 – część pisemna

Termin poprawkowy:
 – część pisemna

 – część ustna

 

10 – 23 maja 2023 r.

10 – 23 maja 2023 r.

04 – 22 maja 2023 r.

05 – 07 czerwca 2023 r.

01 – 16 czerwca 2023 r.

22 sierpnia 2023 r. godz. 9.00

Nie przeprowadza się

podstawa prawna:. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja 1 –  część  pisemna        –   10 stycznia 2023 r.

             – część  praktyczna  –   09 stycznia – 21 stycznia 2023 r.

Sesja 2 – część  pisemna       –   02 – 07 czerwca 2023 r.

             – część  praktyczna  –   01 czerwca – 18 czerwca 2023 r.

 

 podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

10

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                  29  września               2022 r.

                                  30 września                2022 r.

                                  31 października          2022 r.

                                  10 stycznia                 2023 r.

                                  02 maja                       2023 r.

                                  04 maja                       2023 r.

                                  05 maja                       2023 r.

                                  08 maja                       2023 r.

                                  09 maja                       2023 r.

                                  09 czerwca                 2023 r.        

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.


podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

12

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.


podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

13

Praktyki zawodowe

 • Klasa 4 TL5               – 3 października – 30 października 2022 r.
 • Klasa 4 TPM5            – 3 października – 30 października 2022 r.
 • Klasa 4 TI5                – 31 października – 29 listopada  2022 r.
 • Klasa 4TRT5             – 31 października – 29 listopada  2022 r.
 • Klasa 4 TRE4            – 30 stycznia – 24 lutego 2023 r.
 • Klasa 4 TP4               – 30 stycznia – 24 lutego 2023 r.
 • Klasa 4 TI4                – 30 stycznia – 24 lutego 2023 r.
 • Klasa 4 TL4               – 30 stycznia – 24 lutego 2023 r.
 • Klasa 3 TPI                – 3 kwietnia – 8 maja 2023 r.
 • Klasa 3 TL                  – 2 maja – 30 maja 2023 r.
 • Klasa 3 TRT               – 2 maja – 30 maja 2023 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2018/2019 KLASA PROPONOWANE DZIAŁANIE TERMIN     I TM, I TI, I TRT, I TL       – Zajęcia integracyjno- diagnozujące – 2 godz. – „Bezpieczna szkoła” – zapoznanie z KATALOGIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWALNYCH W SZKOLE. – 1 godz. – Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie – 1 godz. – TRO-p …

Pokaż strony »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NAS 🙂

 

 

lodzkie.edu.com.pl

OK