Ogłoszenia, zamówienia

01-12-2022 Serwis i konserwacja układu grzewczego i chłodniczego – znak sprawy: ZSZ.022.10.22

01-12-2022 Ogłoszenie: Serwis i konserwacja układu grzewczego i chłodniczego

01-12-2022 Formularze: Formularz ofertowy

 

01-12-2022 Świadczenie usług informatycznych – znak sprawy: ZSZ.022.9.22

01-12-2022 Ogłoszenie: Świadczenie usług informatycznych

01-12-2022 Formularze: Formularz ofertowy

23-12-2022 Protokół wyboru oferty: Protokół

 

28-12-2021 Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych i wentylacyjnych – znak sprawy: ZSZ.022.24.21

28-12-2021 Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

16-01-2022 Protokół wyboru oferty: protokół z wyboru oferty u.chlodnicze0001

 

01-12-2021 Świadczenie usług informatycznych – znak sprawy: ZSZ.022.20.21

01-12-2021 Ogłoszenie: Świadczenie usług informatycznych

01-12-2021 Formularze: Świadczenie usług informatycznych

29-12-2021 Protokół wyboru oferty: Protokół

 

01-12-2021 Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych i wentylacyjnych – znak sprawy: ZSZ.022.19.21

01-12-2021 Ogłoszenie: Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

01-12-2021 Formularze: Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

 

26-11-2021 Dostawa sprzętu dydaktycznego – komputery przenośne – znak sprawy: ZSZ.022.18.21

26-11-2021 Ogłoszenie: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021.BZP 00285363.01 z dnia 2021-11-26

26-11-2021 SWZ: SWZ-dostawa notebooków

26-11-2021 Arkusz asortymentowo – cenowy: Arkusz asortymentowo-cenowy-zał. nr 1 do SWZ

30-11-2021 Odpowiedzi na pytania: ZSZ.022.18.21Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 30-11-2021r

01-12-2021 Informacja o posiadanych środkach: Informacja o wysokosci środków przeznaczonych na realizację zamówienia

06-12-2021 Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert 06.12.2021

13-12-2021 Informacja o najkorzystniejszej ofercie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10-11-2021 Dostawa pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC – znak sprawy: ZSZ.022.17.21

10-11-2021 Ogłoszenie:Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021.BZP 00263898.01 z dnia 2021-11-10

10-11-2021 SWZ:SWZ-Pracownia CNC

10-11-2021 Arkusz asortymentowo – cenowy:Arkusz asortymentowo-cenowy-zał nr 1a do SWZ

18-11-2021 Informacja o środkach: 17 Informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia

19-11-2021 Informacja z otwarcia ofert: 17 Informacja z otwarcia ofert

01-12-2021 Informacja o najkorzystniejszej ofercie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

04-11-2021 Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów – znak sprawy: ZSZ.022.16.21

04-11-2021 Ogłoszenie: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021.BZP 00256334.01 z dnia 2021-11-04

04-11-2021 SWZ: SWZ-szkolenia

15-11-2021 Informacja o środkach: Informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia 16

15-11-2021 Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert2

30-12-2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej przesyłki: 16 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

04-11-2021 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – znak sprawy: ZSZ.022.15.21

04-11-2021 Ogłoszenie: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021.BZP 00256401.01 z dnia 2021-11-04

04-11-2021 SWZ: SWZ-szkolenia_n

15-11-2021 Informacja o środkach: Informacja o wysokości środków przeznaczonyczh na realizację zamówienia 15

15-11-2021 Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert

18-11-2021 Informacja o unieważnieniu: 15 Informacja o unieważnieniu postepowania

 

20-04-2021 Postępowanie w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandowie Łódzkim"

06-05-2021 Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów – znak sprawy: ZSZ.022.8.21

20-04-2021 Dostawa sprzętu – znak sprawy: ZSZ.022.7.21

Postępowanie w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandowie Łódzkim"

 

Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów – znak sprawy: ZSZ.022.8.21

Treść ogłoszenia: 06-05-2021 Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o modyfikacji treści SWZ: 10-05-2021 Informacja o modyfikacji treści SWZ

Informacja o kwocie: 14-05-2021 8informacja o srodkach

Informacja z otwarcia ofert: 14-05-2021 8 informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert: 31-05-2021 8 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

10-05-2021 SWZ- po modyfikacji z dnia 10.05.2021r

06-05-2021 SWZ uczniowie-II

 

Dostawa sprzętu – znak sprawy: ZSZ.022.7.21

Treść ogłoszenia: 20-04-2021 Ogłoszenie o zamówieniu 2021.BZP 00036007.01 z dnia 20-04-2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: 28-04-2021 Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:  28-04-2021 7 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu: 14-05-2021 7 uniewaznienie

Załączniki:

20-04-2021 SWZ-sprzęt dydaktyczny-1

20-04-2021 Arkusz asortymentowo-cenowy-zał. nr 1 do SWZ

 


Postępowanie w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandowie Łódzkim"

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – znak sprawy: ZSZ.022.4.21

Dostawa sprzętu – znak sprawy: ZSZ.022.5.21

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów: ZSZ.022.6.21

 

Postępowanie w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandowie Łódzkim"

 

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – znak sprawy: ZSZ.022.4.21

Treść ogłoszenia: ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2021_bzp_00019977_01-z-dnia-2021-03-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie-o-zmianie-oglsozenia-o-zamowieniu-nr-2021-bzp-00024273-01-z-dnia-2021-03-29

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: kwoty-do-40001

Informacja z otwarcia ofert: informacja-z-otwarcia-ofert-4

Informacja o unieważnieniu przetargu: informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-4

Informacja o unieważnieniu w części 2: 14-05-2021 4informacja o uniewazniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1: 24-05-2021 4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Załączniki:

swz-tryb-podstawowy

Wyjaśnienia:

odpowiedzi-na-pytania-z-dnia-29-03-2021r

swz-tryb-podstawowy-po-modyfikacji-z-dnia-29-03-2021r

 

Dostawa sprzętu – znak sprawy: ZSZ.022.5.21

Treść ogłoszenia: ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2021_bzp_00019978_01-z-dnia-2021-03-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie-o-zmianie-oglsozenia-o-zamowieniu-nr-2021-bzp-00024261-01-z-dnia-29-03-2021r

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: kwoty-do-50001

Informacja z otwarcia ofert: informacja-z-otwarcia-ofert-5

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE: informacja-z-otwarcia-ofert-sprostowanie-z-dnia-8-04-2021r

Informacja o unieważnieniu przetargu: informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-5

Informacja o unieważnieniu w części 3: 14-05-2021 5unieważnienie. czesc3

informacja o unieważnieniu w częściach nr 7 i 8: 24-05-2021 5 unieważnienie części 7 i 8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2: 27-05-2021 5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

Załączniki:

swz-sprzet-dydaktyczny-tryb-podstawowy

arkusz-asortymentowo-cenowy-zal-nr-1-do-swz

Wyjaśnienia:

odpowiedzi-na-pytania-z-dnia-29-03-2021r

arkusz-asortymentowo-cenowy-zal-nr-1-do-swz-po-modyfikacji-z-dnia-29-03-2021r swz-sprzet-dydaktyczny-po-modyfikacji-z-dnia-29-03-2021r

 

 

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów – znak sprawy: ZSZ.022.6.21

Treść ogłoszenia: ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2021-bzp-00021880-01-z-dnia-2021-03-24

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia: informacja-o-kwotach-w-projekcie

Informacja z otwarcia ofert: informacja-z-otwarcia-ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu: informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-6

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postepowania w części: 05-05-2021 Informacja o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postepowania w części 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 08-07-2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4 i 8

Załączniki:

swz-uczniowie-tryb-podstawowy

swz-uczniowie-tryb-podstawowy-po-modyfikacji-z-dnia-26-03-2021r

Wyjaśnienia:

szkol-ucz-odpowiedzi-na-pytania-z-dnia-26-03-21

 


 

Plan postępowania o udzielenie zamówień na rok 2021 w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim" zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2021 r. nr 2021/BZP 00006375/01/P

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów – znak sprawy: ZP/ZSZ/WLS/2020/1

Dostawa sprzętu w ramach projektu „W LEPSZY START” – znak sprawy: ZP/ZSZ/WLS/2020/2

 

 

Plan postępowania o udzielenie zamówień na rok 2021 w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim" zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2021 r. nr 2021/BZP 00006375/01/P

Treść: 2021_bzp-00006375_01_p

 

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów – znak sprawy: ZP/ZSZ/WLS/2020/1

Treść ogłoszenia: ogloszenie

Załączniki:

zalaczniki-nr-1-5

zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-opz_zmiana

Wynik postępowania:

wynik-postepowania

 

Dostawa sprzętu w ramach projektu „W LEPSZY START” – znak sprawy: ZP/ZSZ/WLS/2020/2

Treść ogłoszenia: ogloszenie

Załączniki:

siwz

zalaczniki-nr-1-7

Wyjaśnienia:

wyjasnienia

Informacja z otwarcia ofert:

informacja-z-otwarcia-ofert

oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Wynik postępowania:

wynik-postepowania