Deklaracje

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2021 r.:

  • Dla uczniów (podstawa programowa 2017) – do 7 lutego 2021 r.
  • Dla absolwentów (podstawa programowa 2012) – do 21 lutego 2021 r.

Proszę o pobranie, wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie oraz osobiste złożenie w sekretariacie szkoły do terminów wyżej wymienionych.

Wzory deklaracji dla uczniów oznaczone są numerem kwalifikacji. Dla absolwentów jest jeden wzór deklaracji.

NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ! NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI PO TERMINIE!

absolwent-zalacznik-3-docx

au-22-zalacznik-3-docx

au-29-zalacznik-3-docx

au-30-zalacznik-3-docx

ee-08-zalacznik-3-docx

ee-09-zalacznik-3-docx

mg-17-zalacznik-3-docx

mg-44-zalacznik-3-docx

tg-14-zalacznik-3-docx

tg-15-zalacznik-3-docx