Zajęcia dodatkowe

TERMINY REALIZACJI ZAJĘĆ POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

LP

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

1.

M. Kolasińska-Burska

matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

1435-1520 

 

piątek

1625– 1710

2.

W. Ługowska

matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IPET

wtorek

1530– 1615

1625– 1710

3.

M. Warnowska

matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.3

czwartek

800– 940

4.

A. Kępka

język niemiecki- zajęcia rozwijające uzdolnienia.

czwartek

 

1435-1520

 

dydaktyczno-wyrównawcze kl. 3

1530– 1615

dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1

1625– 1710

5.

A. Rogulska

język angielski- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające uzdolnienia

czwartek

 

1435-1615

 

6.

G. Gielec

język polski- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

czwartek

1625– 1710

Przygotowanie do matury Kl. 4

1530– 1615