Zajęcia dodatkowe

TERMINY REALIZACJI ZAJĘĆ POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

LP

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

1.

M. Kolasińska-Burska

matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

1435-1520 

 

piątek

1625– 1710

2.

W. Ługowska

matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IPET

wtorek

1530– 1615

1625– 1710

3.

M. Warnowska

matematyka- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.3

czwartek

800– 940

4.

A. Kępka

język niemiecki- zajęcia rozwijające uzdolnienia.

czwartek

 

1435-1520

 

dydaktyczno-wyrównawcze kl. 3

1530– 1615

dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1

1625– 1710

5.

A. Rogulska

język angielski- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające uzdolnienia

czwartek

 

1435-1615

 

6.

G. Gielec

język polski- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

czwartek

1625– 1710

Przygotowanie do matury Kl. 4

1530– 1615

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Kontakt z administracją szkoły tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@alestaszic.edu.pl albo dziennika elektronicznego.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

UCZNIOWIE

 • pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Waszej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • materiał zadany przez nauczyciela może być egzekwowany w formie przez niego ustalonej

 • szczególnie prosimy o pracę nad zadanym materiałem tych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 • Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych

PAMIĘTAJCIE

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.

 • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 • Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

OK