«

»

Maj 24

Terminy egzaminów zawodowych oraz komunikat dyrektora CKE.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w roku szkolnym 2016/2017

 

Technikum – technik ekonomista        

– etap praktyczny (trwa 240 min.)   termin 13 czerwca 2017 r.     I zmiana – godz. 9.00     pracownia informatyczna (s. 21 ) – 1 os.

 

Technikum – technik informatyk

etap pisemny (trwa 120 min.)         termin 12 czerwca 2017 r. godz. 12.00     sala 3B – 1 osoba

– etap praktyczny (trwa 240 min.)   termin 13 czerwca 2017 r.   I zmiana – godz. 9.00     pracownia informatyczna (s.21)  – 1 os.

 

Technikum – technik mechanik

etap pisemny (trwa 120 min.)         termin 12 czerwca 2017 r. godz. 12.00  sala 3B– 3 osoby

– etap praktyczny (trwa 180 min.)   termin 13 czerwca 2017 r. godz. 9.00 sala 3B – 3 osoby

 

Absolwenci zgłaszają się na pisemny etap egzaminu o godz. 11.30 z dowodem osobistym i długopisami z czarny wkładem.

Na etap praktycznym należy przybyć: I zmiana – 8.30; 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

 

Technikum – technik mechanik –  kwalifikacja M – 44

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 12.00  sala gimnastyczna – 17 osób

– etap praktyczny (trwa 120 min.)   sala 22    

termin 28 czerwca  2017 r. godz. 8.00 – 6 osób

termin 28 czerwca  2017 r. godz. 12.00 – 6 osób

termin 28 czerwca  2017 r. godz. 16.00 – 5 osób

 

Technikum – technik mechanik –  kwalifikacja M – 17

– etap praktyczny (trwa 120 min.)   

termin 26 czerwca  2017 r. godz. 8.00 – 6 osób

termin 26 czerwca  2017 r. godz. 12.00 – 6 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 14

etap pisemny (trwa 60 min.)         

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 12.00 sala 22 – 13 osób

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 14.00 sala 22 – 13 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 27 czerwca 2017 r. – godz. 8:00 sala 22 – 9 osób

termin 27 czerwca 2017 r. – godz. 12:00 sala 22 – 9 osób

termin 27 czerwca 2017 r. – godz. 16:00 sala 22 – 9 osób

 

Technikum – technik informatyk – kwalifikacja E – 12

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 8.00 sala 22 – 13 osób

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 10.00 sala 22 – 12 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 28 czerwca 2017 r. – godz. 8:00 sala 17 – 5 osób

termin 28 czerwca 2017 r. – godz. 12:00 sala 17 – 5 osób

termin 28 czerwca 2017 r. – godz. 16:00 sala 17 – 5 osób

termin 29 czerwca 2017 r. – godz. 8:00 sala 17 – 4 osób

termin 29 czerwca 2017 r. – godz. 12:00 sala 17 – 6 osób

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 22

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 12.00  sala gimnastyczna – 11 osób

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 27 czerwca 2017 r. godz. 9.00 Sala 21 – 6 osób

termin 27 czerwca 2017 r. godz. 15.00 Sala 21 – 5 osób

 

Technikum – technik handlowiec –kwalifikacja A – 18

etap pisemny (trwa 60 min.)           t

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 10.00  sala gimnastyczna – 9 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 22 czerwca 2017 r. godz. 8.00 Sala 4B – 3 osoby

termin 22 czerwca 2017 r. godz. 12.00 Sala 4B – 3 osoby

termin 22 czerwca 2017 r. godz. 16.00 Sala 4B – 3 osoby

termin 23 czerwca 2017 r. godz. 8.00 Sala 4B – 3 osoby

 

Technikum – technik obsługi turystycznej – kwalifikacja T – 14

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r. godz. 12.00   sala gimnastyczna – 14 osób

– etap praktyczny (trwa 150 min.)  

termin 26 czerwca 2017 r. godz. 13.00  Sala 3B – 14 osób

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 36

 

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r.  godz. 12.00 sala gimnastyczna – 15 osób

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 26 czerwca 2017 r. godz. 9.00 Sala 21 – 8 osób

termin 26 czerwca 2017 r. godz. 15.00 Sala 21 – 7 osób

 

Technikum – technik ekonomista – kwalifikacja A – 35

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r.  godz. 10.00    sala gimnastyczna – 13 osób

– etap praktyczny (trwa 180 min.)  

termin 22 czerwca 2017 r. godz. 9.00 Sala 21 – 7 osób

termin 22 czerwca 2017 r. godz. 15.00 Sala 21 – 6 osób

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa –  mechanik monter maszyn
i urządzeń –  kwalifikacja M – 17 

etap pisemny (trwa 60 min.)          

termin 20 czerwca 2017 r.  godz. 10.00    sala gimnastyczna – 11 osób

– etap praktyczny (trwa 120 min.)  

termin 26 czerwca  2017 r. godz. 16.00 – 6 osób

termin 27 czerwca  2017 r. godz. 8.00 – 3 osoby

termin 27 czerwca  2017 r. godz. 12.00 – 2 osoby

 

Uczniowie zgłaszają się na pisemny etap egzaminu na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym.

Na etap praktyczny należy przybyć na 40 min. przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym i ubraniem roboczym dla zdających egzamin z kwalifikacji M – 17.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory tj.:

A.22 – kalkulator prosty;

A.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka;

A.36 – kalkulator prosty;

T.14 – kalkulator prosty;

w pozostałych kwalifikacjach bez dodatkowych przyborów.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych,
o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.