«

»

Cze 07

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem)
, przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć własny kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem)
oraz własne przybory tj.:

A.22 – kalkulator prosty;

A.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka;

A.36 – kalkulator prosty;

T.14 – kalkulator prosty;

w pozostałych kwalifikacjach bez dodatkowych przyborów.