Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń-luty 2019

Dzień 7 września 2018 r. to ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziena sesję styczeń-luty 2019 roku. Deklaracje można składać w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego.