Warto się uczuć, warto być dobrym zawodowcem

Ruszył bardzo ważny program dla uczniów szkół zawodowych ,,Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych’’ realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do programu aplikacje złożyło 27 uczniów z klas II-IV, którzy na zakończenie roku szkolnego 2017-2018 uzyskali średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 4,5. Uczniowie będą otrzymywać po 600 zł co miesiąc od 1 września do 21 czerwca 2019 r. Ponad to uczniowie muszą się kształcić w inteligentnych specjalizacjach regionalnych oraz w zawodach deficytowych w województwie łódzkim. Warto podkreślić, że w szkole kształcimy właśnie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Te stypendia na pewno będą motywacją do nauki i kształcenia się w wybranych zawodach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 21 czerwca, sekretariat szkoły jest czynny do godziny 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

OK