↑ Powrót do Zawody

Szkoła branżowa I stopnia

ELEKTROMECHANIK

ZAWÓD: ELETROMECHANIK – klasa powstaje z inicjatywy i potrzeb firmy ABB W szkole branżowej I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. II stopień branżowej szkoły 2-letniej będzie funkcjonował …

Pokaż strony »

SPRZEDAWCA

ZAWÓD: SPRZEDAWCA – klasa powstaje w wyniku potrzeb na rynku usług i handlu   W szkole branżowej I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. II stopień branżowej szkoły …

Pokaż strony »