«

»

Kwi 08

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe z sesji zimowej

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe z sesji zimowej 12.04 w godzinach 9.00 – 12.00