«

»

Lip 02

Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości można odebrać w sekretariacie szkoły od 5 lipca od godziny 12.00. 

Osoby uprawnione do zdawania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym muszą niezwłocznie złożyć odpowiednie deklaracje. Deklaracje będą wydawane w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Uroczystość zakończenia

 

 

roku szkolnego 2021/2022

 

 

odbędzie się 24 czerwca (piątek)

 

 

o godzinie 9.00

 

 

na sali gimnastycznej.

 

 

Obowiązuje strój galowy!

OK