«

»

Sie 31

Spotkania z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami

W związku z sytuacją epidemiczną nie odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szklonego.

 

1 września odbywają się spotkania tylko uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami według harmonogramu: 

 

1TPI (technik informatyk/technik programista) 9.00

1TL (technik logistyk) 10.00

1TRT (technik reklamy/technik organizacji turystyki) 11.00

 

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 2 września według harmonogramu:

 

1TRT (technik reklamy/technik organizacji turystyki) 17.30

1TPI (technik informatyk/technik programista) 18.00

1TL (technik logistyk) 18.30

 

Spotkania z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami rozpoczynają się na sali gimnastycznej.

 

Terminy spotkań wychowawców z uczniami klas starszych oraz ich rodzicami

zostaną podane 1 września 2020 r.

 

W związku z pracami remontowymi na terenie szkoły, zarządzeniem dyrektora ustala się

dni wolne od zajęć dydaktycznych na: 2, 3 i 4 września 2020 r. 

 

Tym samym zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 7 września 2020 r.