Oddając krew, ratujesz życie!

Po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole zespół Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. W dniu 9.01.2018 r. odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi. Zaangażowało się w nią 25 uczniów szkoły, a 14 oddało krew. Przyłączyli się także uczniowie z SMS LO oraz mieszkańcy miasta. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w marcu na kolejną akcję.