NOWY GABINET

W dniu 13 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z Łódzkim Wojewodą
o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Jako jednostka podlegająca pod Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim otrzymał kwotę w wysokości 4300,00 zł na zakup sprzętu.

W dniu 18 grudnia 2017 roku zakupiono sprzęt zgodnie z wykazem do projektu:

  1. Stanowisko pracy dla pielęgniarki;
  2. Szafa metalowa medyczna;
  3. Biurko;
  4. Tablica – Snellena cyfry/litery/obrazki + siatki cent.;
  5. Tablica Ishihary dla dzieci – 24 plansze.

Realizacja zadania pozwoliła na podwyższenie jakości świadczonych usług w gabinecie medycznym. Gabinet stał się dzięki udoskonaleniu sprzętu bardziej przyjazny dla uczniów. Dzięki realizacji tego zadania jakość bezpieczeństwa i higieny pracy znacznie wzrosła. Udoskonalenia pozwoliły na wykonywanie badań profilaktycznych uczniów, które mają na celu zweryfikowanie zdolności do kontynuowania kształcenia w danym zawodzie na miejscu. Badania te są wykonywane w sprzyjających warunkach, a co najważniejsze stały się bardziej kompleksowe.