LONDYN – REKRUTACJA

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kandydatów do projektu PRAKTYKI W LONDYNIE informujemy, że 9 października (wtorek) o godz. 14.45 odbędzie się test z języka angielskiego.

Numery sal lekcyjnych wraz z nazwiskami kandydatów podane zostaną na tablicy ogłoszeń. PRACA NIESAMODZIELNA DYSKWALIFIKUJE KANDYDATA. OBECNOŚĆ OBWIĄZKOWA

 

LIST MOTYWACYJNY W JĘZYKU POLSKIM

Kandydaci zobowiązani są napisać list motywacyjny i dostarczyć go do SEKRETARIATU SZKOŁY w nieprzekraczalnym terminie do 11 października (czwartek).

 

Adresatem listu jest Komisja Rekrutacyjna do projektu „Praktyki w Londynie”. List nie może być dłuższy niż 1 strona formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12). List musi zostać odręcznie podpisany. PRACA NIESAMODZIELNA DYSKWALIFIKUJE KANDYDATA.

 

Informacje, które musi zawierać list w przypadku kandydatów/kandydatek ubiegających się o udział w projekcie po raz pierwszy:

– przedstawienie swojej osoby (profil klasy, zainteresowania, osiągnięcia),

– powody, dla których chcesz wziąć udział w projekcie,

– jakie umiejętności zdobędziesz/rozwiniesz dzięki udziałowi w projekcie,

– dlaczego uważasz, że właśnie Ciebie powinniśmy wybrać do projektu.

 

Informacje, które musi zawierać list, w przypadku kandydatów/kandydatek ponownie ubiegających się o udział w projekcie:

– przedstawienie swojej osoby (profil klasy, zainteresowania, osiągnięcia),

– nazwa firmy firmie odbyłeś/łaś praktyki w Londynie i zakres Twoich obowiązków,

– czego nauczyłeś/łaś się i jakie umiejętności rozwinąłeś/łaś dzięki udziałowi w poprzednim projekcie,

– dlaczego uważasz, że powinniśmy po raz kolejny wybrać Ciebie do projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 21 czerwca, sekretariat szkoły jest czynny do godziny 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

OK