INFORMACJA DLA UCZNIÓW / SŁUCHACZY / ABSOLWENTÓW

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa 18 lutego 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 u dyrektora swojej szkoły.

Deklaracje należy składać u p. Beaty Podsiadłowicz