«

»

Sie 27

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020: do 9 września 2019 r.