«

»

Sie 31

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z pracami remontowymi, zarządzeniem dyrektora szkoły dni 2, 3 i 4 września 2020 r. ustala się dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dniach tych mogą się odbyć spotkania uczniów i rodziców z wychowawcami.