Archiwum miesięczne: Lipiec 2021

Lip 02

Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości można odebrać w sekretariacie szkoły od 5 lipca od godziny 12.00.  Osoby uprawnione do zdawania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym muszą niezwłocznie złożyć odpowiednie deklaracje. Deklaracje będą wydawane w sekretariacie szkoły.