Styczeń 2018 archive

NOWY GABINET

W dniu 13 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z Łódzkim Wojewodą o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Jako jednostka podlegająca pod Starostwo Powiatowe w …

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA DLA UCZNIÓW / SŁUCHACZY / ABSOLWENTÓW

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa 18 lutego 2018 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 …

Kontynuuj czytanie